Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Inicjatywy Lokalne 2021 - Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Inicjatywy Lokalne 2021

"Zróbmy wspólnie coś dobrego" - Zespół Grabowiczanki
"Zróbmy wspólne coś dobrego" - podsumowanie inicjatywy lokalnej w Grabowicy w ramach ''To My Wszyscy Tworzymy Kulturę"-II edycja.

Projekt nasz składał się z trzech etapów. Pierwszym był rajd rowerowy, który odbył się 7.08.Udział w nim wzięli mieszkańcy Grabowicy: dorośli, młodzież i dzieci. Trasa rajdu: Grabowica-Majdan Sopocki -Kamieniołomy Nowiny -Błudek- Muzeum Straży Pożarnej w Oseredku- Szumy-Susiec-Grabowica. Finałem rajdu było ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci "Grabowica-moja mała ojczyzna", następnie poprosiliśmy mieszkańców aby poszukali starych zdjęć, związanych z Grabowicą oraz mieszkańcami , które zostały wystawione na tablicach podczas pikniku, muszę powiedzieć że wystawa ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wypiekane były ciasteczka przy udziale dzieci i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy. Panie seniorki zaangażowały się w pieczenie korowaja. W niedzielę 05.09.2021r. odbył się piknik podsumowujący całą inicjatywę. Na początku głos zabrała Halina Szymańska koordynator projektu, która powitała gości :Wójta Gminy Susiec Pana Zbigniewa Naklickiego, Sekretarza Gminy Pana Tomasza Skrobana, Radnego Powiatu Pana Tadeusza Suskiego, Dyrektor Goku Panią Joannę Kowalczuk, Kierownika WTZ Pana Rafała Bodysa, Dyrektor Szkoły w Grabowicy Panią Urszulę Szymańską oraz wszystkich mieszkańców a także przyjezdnych gości i po krótce opisała cały projekt. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Susiec Pan Zbigniew Naklicki, później Radny Powiatu Pan Tadeusz Suski i Dyrektor GOKU Pani Joanna Kowalczuk zaś całą imprezę prowadziła Natalia Drążek. Na początku wystąpił zespół Grabowiczanki ,później panie seniorki opowiedziały nam jak dawniej żyło się na wsi, nie zabrakło też humoru gdzie przedstawiły skecz. Odbyła się wystawa rękodzieła i krótka prezentacja ,swoje prace przedstawiły uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Pani Wiesława Tokarska. Wystąpił zespół Zadyma z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Odbyły się pokazy strażackie w tym pokaz pierwszej pomocy i tu podziękowanie dla OSP Oseredek i OSP Grabowica. Zabawy integracyjne – to jest: mecz siatkówki o puchar sołtysa, nawlekanie tytoniu na czas o puchar radnej, dla dzieci wyścigi w workach, bieg z jajkiem na łyżeczce, rzut woreczkiem do miseczki oraz przeciąganie liny-OSP Grabowica-KGW Grabowica.
Miał miejsce gościnny pokaz motocykli, gdzie można było pooglądać, dotknąć a nawet zrobić sobie zdjęcie. Następnym punktem był pokoleniowy pokaz mody: dziecięcy ,stroje zespołowe na przełomie 50 lat oraz moda imprezowa na wesoło. Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, rysunki zaś były wywieszone obok tablic ze zdjęciami także każdy mógł je zobaczyć. Wielkie podziękowania dla dzieci ,które zgłosiły się do tego konkursu. Wszyscy ,którzy brali udział w konkursie bądź w konkurencjach otrzymali nagrody. Atrakcją dla dzieci były dmuchańce. KGW Grabowica zapraszało do stoiska na darmowy bigos, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym oraz na ciasta i kompot. Finałem naszej inicjatywy było zakopanie kapsuły czasu, która upamiętniła nasze spotkanie, a także okoliczności pandemiczne w jakich się odbywała inicjatywa, zostały do niej schowane zdjęcia zespołu Grabowiczanki, KGW,OSP Grabowica, rękopis piosenki zmarłej niedawno śpiewaczki ludowej pani Janiny Kowalczuk oraz śpiewnik z jej piosenkami wydany przez GOK Susiec, medal ofiarowany przez panią Sabinę Caryk, list intencyjny napisany przez Wójta Gminy Susiec Pana Zbigniewa Naklickiego, zarys historii WTZ ofiarowany przez kierownika Rafała Bodysa, zdjęcia ze szkoły ofiarowane przez panią dyrektor Urszulę Szymańską, najładniejszy rysunek który wygrał w konkursie, maseczka, rękawiczki oraz coś dla otwierających w przyszłości (za 20 lat ) kapsułę. Na zakończenie pikniku odbyło się wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek, które trwało do późnych godzin nocnych. Pragnę wszystkim bardzo podziękować za zaangażowanie w przygotowanie całej inicjatywy między innymi Pani Dyrektor Goku Joannie Kowalczuk i jej pracownikom, Wójtowi Gminy Susiec Panu Zbigniewowi Naklickiemu, sekretarzowi gminy Panu Tomaszowi Skrobanowi, kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej Panu Rafałowi Bodysowi wraz z pracownikami i uczestnikami WTZ, zespołowi Grabowiczanki, KGW Grabowica, OSP Grabowica ,paniom seniorkom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji.

Galeria zdjęć


"Akcja integracja - kulturalna animacja" Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy  w ramach projektu realizowanego przez GOK Susiec "To My Wszyscy Tworzymy Kulturę - II edycja" z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. Zrealizował projekt kulturalny pt.  „Akcja integracja – kulturalna animacja”, naszą placówkę odwiedzili Pani Magdalena Drożdż i Pan Mirosław Lipski, którzy wprowadzili nas w arkana ceramiki i garncarstwa. Dzięki nim uczestnicy WTZ mogli spróbować swoich sił w tej trudnej, ale jakże pasjonującej sztuce.
Część druga inicjatywy „Akcja integracja – kulturalna animacja”. Ponownie gościliśmy specjalistów „od gliny”, czyli Panią Magdalenę Drożdż oraz Pana Mirosława Lipskiego. Wraz z nami tajniki garncarstwa i ceramiki poznawała młodzież biorąca udział w projekcie „Równać Szanse Susiec” z koordynatorem Panią Agnieszką Hałasa. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Joanna Kowalczuk – dyrektor GOK Susiec oraz rodzice i opiekunowie.

Galeria zdjęć


"Spotkania z lokalną społecznością" - 29 DH Bursztynowy Szlak


„Spotkania z lokalną społecznością” - 29 DH "Bursztynowy Szlak"

29 DH "Bursztynowy Szlak" zaplanowała szereg działań w ramach projektu realizowanego przez GOK Susiec "To My Wszyscy Tworzymy Kulturę - II edycja" z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

Jednym z działań było spotkanie z osobami niepełnosprawnymi, które pozwalają postrzegać świat inaczej, uczą wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Mieliśmy okazję odwiedzić uczestników WTZ w Grabowicy i zobaczyć czym zajmują się i jak wygląda ich codzienne życie w warsztatach. Dzięki uprzejmości kierownika WTZ p. Rafał Bodys zostaliśmy oprowadzeni po wszystkich zakamarkach warsztatów poznając działalność uczestników. I tak spotkaliśmy się z uczestnikami na warsztacie, w pomieszczeniach gdzie wykonują pracę plastyczne różnymi technikami, w sali komputerowej a także w gabinecie rehabilitacji gdzie dzięki p. Małgorzacie Kolbus wracają do zdrowia lub rehabilitują się na co dzień. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i pracownikom WTZ za okazaną nam życzliwość, pokazanie efektów pracy, a także zapoznanie z szeroką działalnością warsztatów.

Kolejne spotkanie to spotkania ze świadkami wydarzeń historycznych. Osobami, które całym swoim życiem dają świadectwo o minionych wydarzeniach - wydarzeniach które odcisnęły piętno na kolejnych latach ich życia. Takie właśnie było nasze ostatnie spotkanie z Dzieckiem Zamojszczyzny p. Władysławem Pizem - mieszkańcem Ciotuszy Nowej. Podczas tego wyjątkowego spotkania p. Władysław opowiedział nam - harcerzom o swoich wspomnieniach z czasów wojny o bardzo trudnych chwilach podczas wywózki na roboty do Niemiec, o życiu w czasie okupacji niemieckiej a także o powrocie do wolnej Polski i próbach powrotu do normalności. We wspomnieniach p. Władysława nie zabrakło odniesień do szkolnych ławek oraz kolegów z lat dziecinnych. Nasze harcerski przygotowały pytania, na które p. Władysław odpowiadał wyczerpująco, niejednokrotnie dodając wiele szczegółów. Na koniec wręczyliśmy p.Władysławowi kwiaty i słodki upominek w podziękowaniu za niezwykłą lekcję historii.

W spotkaniu wzięła udział synowa p. Władysława - p. Renata Piz, która pomogła nam w zorganizowaniu tego spotkania.

Na spotkaniu obecni byli także rodzice naszych harcerzy oraz p. Dyrektor Teresa Hałasa , która wspiera nasze harcerskie działania. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tego spotkania.

W ramach inicjatywy harcerki z 29 DH "Bursztynowy Szlak" przeprowadziły w naszej szkole warsztaty dla uczniów klasy IV i V. Podczas tych warsztatów wspólnie wykonywaliśmy kartki promujące ZHP a także uczyliśmy pląsów, okrzyków i piosenek harcerskich. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy śpiewnik. Mamy cichą nadzieję że warsztaty zachęcą tę młodzież do wstąpienia w szeregi naszej drużyny i wspólne działanie na harcerskim szlaku.

Podsumowaniem wszystkich realizowanych  działań było spotkanie  z okazji  15 urodzin naszej drużyny w którym uczestniczyli Tomasz Skroban – sekretarz Gminy Susiec, Joanna Kowalczuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu oraz licznie zgromadzeni goście, sympatycy i przyjaciele drużyny.  Podczas tego szczególnego spotkania  przypomnieliśmy najważniejsze wydarzenia z życia naszej drużyny. Przez 15 lat działalności odnosiliśmy sukcesy, braliśmy udział w zlotach harcerskich, uroczystościach i konkursach, włączaliśmy się w akcje charytatywne, opiekowaliśmy miejscami pamięci narodowej a przede wszystkim wspólnie spędzaliśmy czas w przyjaznej harcerskiej atmosferze. Drużyna to nasz drugi dom, a nasza szkoła to miejsce w którym rozpoczęła się nasza harcerska przygoda i trwa nieprzerwanie od 15 lat.  Na zakończenie był wspólny poczęstunek.

Galeria zdjęć


"Baw się z nami Seniorami" - Klub Seniora Susiec


 „Baw się z nami seniorami”  Klub Seniora z gm. Susiec

Seniorzy z Klubu Seniora z gm. Susiec w ramach inicjatywy pn.: "Baw się z nami Seniorami" przeprowadzili szereg działań w ramach projektu realizowanego przez GOK Susiec "To My Wszyscy Tworzymy Kulturę - II edycja" z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

Były to m.in. warsztaty garncarstwa przeprowadzone przez Spółdzielnię Warto bo z Roztocza, w których udział brali seniorzy wraz z uczniami kl. II Szkoły Podstawowej w Suścu.

Kolejne warsztaty to warsztaty rękodzieła, na które zostali zaproszeni uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej w Suścu. Podczas, których wraz z instruktorem Grażyna Jarosz wykonali Pająki ze słomy. Również odbyły się warsztaty śpiewu, gdzie seniorzy  spotykali się na próbach śpiewu. Efektem spotkań było założenie zespołu składającego się z członków Klubu Seniora. Dodatkowo odbywały się warsztaty teatralne podczas, których seniorzy przygotowywali scenariusz na podsumowanie inicjatyw pt. „Jak to dawniej bywało”.

Na podsumowaniu seniorzy zaprezentowali ostatnie już działanie pod nazwą „Jak to kiedyś bywało” - pranie na tarze nad rzeką w miejscu gdzie rzeka Krynica wpada do rzeki Jeleń tzw. „Byrowa Łączka”. Wszystkie działania zrealizowane przez seniorów pokrótce przedstawiła Dyrektor GOK Susiec – Joanna Kowalczuk, a następnie głos zabrał Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki gratulując seniorom wspaniałego pomysłu, a zarazem dziękując za pokazanie dzieciom i młodzieży dawnych zwyczajów. Tą przepiękną inscenizację mogli oglądać dzieci ze Szkoły Podstawowej w Suścu z Dyrektorem – Januszem Kiecaną i nauczycielami oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy wraz z kierownikiem – Rafałem Bodysem i opiekunami.

Galeria zdjęć


"Zamiast komputera rodzinna niedziela" - KGW "Perełki roztoczańskie" Oseredek "Zamiast komputera rodzinna kulturalna niedziela" KGW „Perełki Roztoczańskie” w Oseredku

"Zamiast komputera rodzinna kulturalna niedziela" To tytuł projektu realizowanego w ramach inicjatyw kulturalnych ''To My Wszyscy Tworzymy Kulturę-II edycja" Dofinansowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021". Projekt składał się z 4 inicjatyw, które miały charakter ogólnodostępny. Celem projektu było m. in. zaangażowanie lokalnej społeczności wokół kultury i tradycji oraz przygotowanie warunków do spędzenia czasu wolnego całych rodzin oraz stworzenie okazji do dobrej zabawy. Pierwsza inicjatywa to Rodzinny Rajd Rowerowy na czele z Radnym Gminy Susiec - Jerzym Bosiakiem. Pierwszym punktem rajdu była pogadanka z Policją oraz uświadomienie wszystkim uczestnikom o tym jak należy się bezpiecznie zachować podczas rajdu, za co serdecznie dziękujemy Kierownikowi Posterunku Policji w Suścu - Jarosławowi Krupie za oddelegowanie pracowników.

Rajd został zaplanowany na 1 sierpnia, miejscami historycznymi tj. Cmentarz Wojenny w Błudku – Kamieniołom w Nowinach – Czartowe Pole i powrót do Oseredka. Na koniec zorganizowane było integracyjne ognisko za Muzeum Pożarnictwa w Oseredku z zabawami dla najmłodszych. W tym również dniu uczciliśmy chwilą ciszy oraz strażackimi syrenami Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.

Kolejna inicjatywa to Rodzinny Piknik Strażacki ze strażakami. Była to okazja do promowania zdrowego stylu życia poprzez zabawy na świeżym powietrzu.

Odbyła się gra terenowa pt. „Poznajemy zawód strażaka”, zabawy i konkurencje ze strażakami, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, nie zabrakło również strażackiej grochówki wykonanej przez nasze KGW.

Przed ostatnia inicjatywa to Rodzinny Turniej Gier Planszowych, który poprowadził Sołtys Wsi Oseredek – Tomasz Soluch. Była to dobra okazja do spędzenia niedzieli w gronie rodzinnym. Były to różnego rodzaju gry edukacyjne, integracyjne, ale również gry strategiczne. Dla wszystkich uczestników nasze koło przygotowało słodki poczęstunek oraz przekąski.

Ostatnia inicjatywa to Rodzinny Piknik z KGW wraz z przewodniczącą KGW – Lucyną Łasocha, pomysłodawcą tych inicjatyw wraz z całym KGW.

Zabawa była przednia pomimo deszczowej pogody, wszyscy się bawili. Na początku podsumowaliśmy wszystkie inicjatywy oraz działalność KGW w sezonie letnim. Następnym punktem był krótki koncert naszej koleżanki Natalii Świerszczyńskiej, który wprowadził nas w ciepły nastrój. Kolejnym punktem pikniku był pokaz sprzętu strażackiego będącego na wyposażeniu naszej jednostki oraz uposażenia strażaka. Nie zabrakło również przemówienia Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego, serdecznie dziękujemy za ciepłe i miłe słowa skierowane w stronę organizatorów Pikniku.

Następnie odbyły się zabawy i konkurencje dla naszych gości, tych małych jak i dużych oraz warsztaty kulinarne „ Jak wyrobić masło”. Dla wszystkich przybyłych gości koło gospodyń przygotowało poczęstunek – ciepły bigosik oraz flaczki, nie zabrakło również słodkości. Piknik zakończył się zabawą przy zespole „Sopocka Nuta”, który zagrał nam w ramach sąsiedzkiej współpracy.

Wszystkim obecnym podczas naszego pikniku dziękujemy: Joannie Kowalczuk – Dyrektor GOK Susiec, a zarazem koordynatorowi Projektu "Susiecka Studnia życzeń Kulturalnych-II edycja", Zbigniewowi Naklickiemy - Wójtowi Gminy Susiec oraz Tomaszowi Skrobanowi – Sekretarzowi Gminy Susiec oraz wszystkim wspierającym nasze inicjatywy - Lewiatan Susiec oraz Sklep Handlowy AGA Tomaszów Lub. - małe upominki dla naszych najmłodszych uczestników Pikniku.

Galeria zdjęć


"Towarzyskie spotkanie przy ognisku" - Zespół "Kwiaty Roztocza"


„Towarzyskie spotkanie przy ognisku” Kwiaty Roztocza

W czwartek 5 sierpnia 2021 roku, została  zrealizowana inicjatywa lokalna w ramach "Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych - II edycja" pod tytułem "I Spotkanie Kogutkowe". Wszystkie zespoły śpiewacze z Gminy Susiec zasiadły w jednym kole, a było ich ponad 60 osób. Spotkaniu przyglądało się i przysłuchiwało liczne grono przybyłych turystów. Ubarwieniem spotkania były wystąpienia: Wójta Gminy Susiec Pana Zbigniewa Naklickiego, Dyrektora GOK w Suścu Pani Joanny Kowalczuk oraz koordynatora inicjatywy Mariana Mandziuka.

Zaplanowana integracja oraz zbratanie po kowidowej przerwie przebiegało pomyślnie podczas wspólnych śpiewów, przyśpiewek, a nawet tańca, a leśne echo powtarzało pieśni ludowe bez końca. Całość imprezy ubarwiała zaimprowizowana kapela ludowa złożona z 2 akordeonistów, skrzypaczki oraz bębniarza. Symbolem udanej inicjatywy była nie tylko późna pora zakończenia imprezy, ale również niezwykłej urody statuetki wręczone kierownikom zespołów, przedstawiające symbol ludowości - barwnego kogutka.

Członkowie zespołu Kwiaty Roztocza wspierający to przedsięwzięcie, mogą być zadowoleni z efektów dobrze przygotowanej inicjatywy. Pomysłodawcy I Spotkania Kogutkowego mają nadzieję, że ten pomysł wejdzie na stałe do kalendarza imprez w naszej gminie.

 Galeria zdjęć


"Projekt Lato 2021" - KGW Wólka Łosiniecka


„Projekt lato 2021” – KGW Wólka Łosiniecka

W ramach projektu realizowanego przez GOK Susiec "To My Wszyscy Tworzymy Kulturę - II edycja" z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 - KGW Wólka Łosiniecka było inicjatorem „Projekt Lato 2021”.

6 sierpnia  zostało uruchomione przy świetlicy kino plenerowe. Było coś dla młodszych i coś dla trochę starszych widzów. Były kinowe przekąski, oraz napoje dla każdego.

Kolejnym działaniem w ramach inicjatyw był Rajd rowerowy.

10 września uczniowie klas V-VIII   ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu z pomocą nauczycieli: Natalia Bondyra, Barbara Malec i Marta Gelmuda  wyruszyli z pod szkoły  w kierunku Wólki Łosinieckiej przez  Rybnicę do Maził, gdzie odwiedzili mogiłę, którą szkoła się opiekuje (tam też zapaliliśmy znicz). Następnie przez Łosiniec udaliśmy się na leśny parking gdzie dołączyli do nas dyrektor szkoły Anna Kijko oraz Piotr Hałasa. Na parkingu czekało na uczestników ognisko, były kiełbaski i mały poczęstunek. Po zregenerowaniu sił pojechaliśmy do Pasiek i przez pola wróciliśmy do Łosińca.

Pogoda się trafiła rewelacyjna, trochę zmęczeni, ale niemal w komplecie dotarliśmy do mety.

Galeria zdjęć


 


Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Dzień Ojca Klub Seniora

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco