Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
DOM KULTURY + Inicjatywy Lokalne 2021 - Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

DOM KULTURY + Inicjatywy Lokalne 2021

       Gminny Ośrodek Kultury w Suścu realizuje projekt pn. „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021


24 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyło się zebranie organizacyjne dotyczące projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja”, na którym obecny był koordynator zadania Joanna Kowalczuk - Dyrektor GOK Susiec, Agnieszka Hałasa – osoba odpowiedzialna za przygotowanie diagnozy oraz pracownicy. Podczas spotkania został przygotowany plan badania, który obejmuje między innymi: cel badania, grupy docelowe oraz wybór techniki badawczej. Technikami badawczymi jakie zostaną wykorzystane do przeprowadzenia diagnozy będą m.in.: sondaż uliczny, happening uliczny, storytellingowe, ankiety, mapki z napisem, selfie z Gokowskimi Krasnalami i wiele innych.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.


9 marca 2021r. kadra Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu wzięła udział w szkoleniu w ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja” dofinansowanego ze środków Ministra, Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021. Głównym założeniem spotkania było przygotowanie pracowników do przeprowadzenia diagnozy potrzeb kulturalnych oraz poznanie nowych narzędzi badawczych. Szkolenie poprowadziła Małgorzata Misztal - Practicioner in the Art Of NLP, partner zarządzający w Meritum oraz Szkole Coachów Meritum, trener biznesu.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w osobach Joanna Kowalczuk – Dyrektor GOK oraz Anita Malinowska – pracownik, brały udział w cyklu szkoleń dla Beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Szkolenia odbywały się przez cztery dni – 15 i 25 lutego oraz 4 i 11 marca na platformie ZOOM. Celem spotkań było przygotowanie Beneficjentów do rozpoznawania i wspierania inicjatyw lokalnych, a także wzmocnienie kompetencji w dziedzinie współpracy ze środowiskiem lokalnym i pobudzania aktywności społecznej. Trenerem grupy była Pani Anna Miodyńska- trenerka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna.Kadra GOK Susiec 10.03.2021 r. brała udział w spotkaniu z Tomaszem Kasprzakiem – animatorem, socjologiem, badaczem, który został przydzielony do naszej instytucji jako osoba wspierająca i pomagająca w programie. W spotkaniu uczestniczyła także Agnieszka Hałasa – pracownik Urzędu Gminy Susiec a zarazem badacz i osoba odpowiedzialna za przygotowanie i opracowanie diagnozy.Galeria


Projekt "Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych - II edycja" został objęty patronatem medialnym przez: Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski oraz Kronikę Tygodnia.


Informacja o projekcie - Katolickie Radio Zamość


18 marca 2021 r. kadra GOK Susiec brała udział w szkoleniu, które poprowadził Tomasz Kasprzak – animator z ramienia Narodowego Centrum Kultury w programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021, a zarazem socjolog, badacz. Podczas szkolenia omówiony został plan komunikacji i promocji projektu „Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych -II edycja” oraz narzędzia, które pomogą nam w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych gminy Susiec.

GALERIA


W dniach 15-16 marca 2021 r.  Gokowskie Krasnale  w ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja” odwiedziły 5 szkół z terenu gminy Susiec: SP w Łosińcu, ZSP w Suścu, NSP w Łuszczaczu, SP w Majdanie Sopockim, NSP w Grabowicy. Podczas spotkania w szkołach uczniowie zostali zapoznani z narzędziem diagnostycznym – mapowanie, na którym mieli za zadanie zaznaczyć i napisać co podoba im się w gminie Susiec oraz czego im brakuje w miejscu zamieszkania. Do badania zostali zaproszeni również nauczyciele z danych szkół wypełniając ankietę.
Dziękujemy dyrekcji i gronu pedagogicznemu za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu spotkań z uczniami.


GALERIA
Sonda uliczna oraz happening uliczny to kolejne narzędzia wykorzystane w ramach „Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych”, które pomogą w przygotowaniu diagnozy potrzeb kulturalnych. W każdy piątek kwietnia pracownicy GOK Susiec w parku przeprowadzają wywiady z mieszkańcami naszej gminy. Dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w sondzie ulicznej i odpowiedzieć na kilka pytań.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”.

GALERIA


Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Bociany na Roztoczu

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco