Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Program DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017 - Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Program DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017

 

 

NCK Program DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017

 

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu

"DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017" na projekt: "Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych".

 

  

W dniach 06 - 08 luty 2017 r. w Warszawie odbyło się szkolenie z poznawania i wspierania inicjatyw lokalnych oraz wzmocnienia kompetencji w dziedzinie współpracy ze środowiskiem lokalnym i pobudzania aktywności społecznej. Wśród 50 Beneficjentów z całej Polski, którzy otrzymali dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017 znalazł się Gminny Ośrodek Kultury w Suścu. Pomysłodawczynią a zarazem koordynatorem projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych” jest Dyrektor GOK– Joanna Kowalczuk.

 

 

  

 

 

„Susiecka studnia życzeń kulturalnych”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu "DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017" na projekt: "Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych".

Susiecka studnia życzeń kulturalnych to dwa etapy  naszego zadania.

I etap to przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych, która pozwoli nam określić co jest dla naszych mieszkańców ważne, potrzebne i czego od nas będą oczekiwać.

II etap to wyłonienie najlepszych inicjatyw kulturalnych skierowanych do naszych mieszkańców

Naszym celem jest zwiększenie aktywności społeczno- kulturalnej mieszkańców gminy Susiec, poprzez inicjatywy lokalne, które przyczynią się do wzmocnienia zaangażowania Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w życie społeczności lokalnej, odkrywanie i rozwijanie potencjału różnych grup społecznych.

Realizacja zdania przyczyni się do zaangażowania mieszkańców w realizację samodzielnych projektów kulturalnych inicjatyw ogłoszonych do różnych grup wiekowych w 21 sołectwach naszej gminy.

Nasze cele szczegółowe to:

1. przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego oraz zaangażowanie społeczności lokalnej do samodzielnego działania,

2. wzmocnienie i integracja środowiska lokalnego,

3. współpraca z grupami społeczności lokalnej,

4. odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego w mieszkańcach,

5. wzmocnienie roli GOK jako miejsca otwartego dla wszystkich mieszkańców.

Partnerami medialnymi jest Tygodnik Zamojski i Kronika Tygodnia.

 

  

Zebranie organizacyjne uczestników projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych”

7 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyło się zebranie organizacyjne uczestników projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych”. Podczas spotkania została przeprowadzona „Analiza „stakeholders” – głównych partnerów i elementów otoczenia organizacji”, która polegała na wskazaniu instytucji i środowisk mających największy wpływ na działalność organizacji lub najbardziej zainteresowanych jego działalnością.

  

Szkolenie w ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych”

13 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyło się szkolenie w ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych”, w którym zostali przeszkoleni pracownicy GOK oraz wolontariusze.  Głównym założeniem spotkania było przygotowanie kadry do przeprowadzenia diagnozy potrzeb kulturalnych oraz poznanie narzędzi badawczych -  jako I etapu realizacji projektu. Szkolenie poprowadziła Małgorzata Misztal - Practicioner in the Art Of NLP, partner zarządzający w Meritum oraz Szkole Coachów Meritum.

  

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu 

Serdecznie zaprasza wszystkich chętnych

do uczestnictwa w projekcie 

“Susiecka Studnia Życzeń Kultularnych”

  

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu serdecznie zaprasza Liderów Lokalnej Społeczności z Gminy Susiec

na spotkanie 28 marca o godz.18:00 sala GOK Susiec

  

Rozpoczęlismy od szkolenia, które poprowadziła Pani Monika Molas - animator z ramienia Narodowego Centrum Kultury w programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 oraz osoba z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami kultury, a zarazem trener zarzadzania projektami i komunikacją w zespole. W warsztatach uczestniczyła kadra GOK i wolontariusze, a tematem było: Kim jestem, co wnosze do zespołu? Co my jako GOK wnosimy do lokalnej społeczności? Jaki kapitał społeczny budujemy?

Następnie o godz. 18.00 w sali GOK odbyło sie spotkanie z liderami lokalnej społeczności. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Susiec - Zbigniew Naklicki, Sekretarz Gminy Susiec - Tadeusz Suski, ks. wikariusz - Mariusz Pastuszak, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek podległych gminie, seniorzy oraz przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Śpiewaczych i stowarzyszeń. Wszyscy obecni zostali zapoznani z programem w jakim uczestniczy GOK oraz o możliwości wzięcia udziału w Konkursie na Inicjatywy Lokalne skierowane do mieszkańców naszej gminy, a następnie bardzo chętnie wzięli udział w badaniu naszej diagnozy poprzez wypełnienie ankiet, wydzieranek, wywiadów.

Jeszcze raz wszystkim dziekujemy za uczestnictwo.

  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkania, które odbedą się w czterech świetlicach naszej gminy:

w świetlicy Łosiniec II - mieszkańców tej miejscowości oraz Łosińca I, Zawadki, Maziły, Wólka Łosiniecka;

w świetlicy Majdan Sopocki Drugi - mieszkańców tej miejscowości oraz Majdan Sopocki I, Grabowica, Oseredek, Nowiny;

w świetlicy Ciotusza Nowa - mieszkańców tej miejscowości oraz Ciotusza Stara, Róża, Łuszczacz, Róża, Kunki;

w świetlicy Susiec OSP - mieszkańców tej miejscowości oraz Rybnica, Paary, Huta Szumy;

 

ZAPRASZAMY !!!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych wśród Seniorów

29 marca odbyło się spotkanie seniorów, którzy uczestniczyli w diagnozie Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej

w Grabowicy

3 kwietnia nasza Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych odwiedziła uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowicy.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Zespole Szkół

w Majdanie Sopockim Pierwszym

4 kwietnia przeprowadziliśmy diagnozę Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych wśród uczniów Zespołu Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej

w Łuszczaczu


4 kwietnia nasza Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych odwiedziła uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszczaczu.

Dziękujemy!

  Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Łosińcu II


4 kwietnia w świetlicy w Łosińcu II spotkali sie Liderzy Lokalnej Społeczności z nastepujących miejscowości: Łosiniec I, Wólka Łosiniecka, Zawadki, Maziły, Łosiniec II.

W trakcie spotkania rozmawiano o projekcie Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych oraz przeprowadzono wśród sołectw badanie fokusowe - mapowanie przez które bardziej poznaliśmy miejscowości.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Majdanie Sopockim II

5 kwietnia w świetlicy w Majdanie Sopockim Drugim spotkali sie Liderzy Lokalnej Społeczności z nastepujących miejscowości: Nowiny, Grabowica, Oseredek, Majdan Sopocki. Podczas spotkania każde sołectwo brało udział w diagnozie, której narzędziem był fokus czyli mapowanie. Spotkanie było doskonałą okazją do  lepszego poznania swojej miejscowości, a wspólne mapowanie świetnie zintegrowało uczestników spotkania ze sobą.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w czasie Kiermaszu Wielkanocnego

Podczas Kiermaszu Wielkanocnego, który odbył się 31 marca na placu przy GOK-u w Suścu została przeprowadzona diagnoza „Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych”, w której udział wzięli : dzieci z Klubu Przedszkolaka z Suśca, uczniowie Szkoły Podstawowej w Suścu i Szkoły Podstawowj im. Żołnierzy Armii Kraków z Łosińca, a także mieszkańcy naszej gminy.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Ciotuszy Nowej

19 kwietnia w świetlicy w Ciotuszy Nowej spotkali sie Liderzy Lokalnej Społeczności z nastepujących miejscowości: Ciotusza Nowa, Kunki, Łuszczacz. Podczas spotkania każde sołectwo brało udział w diagnozie, której narzędziem był fokus czyli mapowanie oraz było okazją do zobaczeia jaki potencjał ma każda z miejscowości.

Dziekujemy !!!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Suścu


20 kwietnia w świetlicy w Suścu spotkali sie Liderzy Lokalnej Społeczności z nastepujących miejscowości: Susiec, Paary, Huta Szumy, Rybnica i Róża.

W trakcie spotkania rozmawiano o projekcie realizowanym przez GOK pt. Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych oraz przeprowadzono wśród sołectw badanie fokusowe - mapowanie, któro pokazało nam potencjał każdej miejscowości.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych podczas VI Jarmarku Susieckiego

30 kwietnia 2017 r. podczas VI Jarmarku Susieckiego Pracownicy GOK w Suścu przeprowadzili analizę do projektu Susiecka Studni Życzeń Kulturalnych

  

Regulamin i Formularz projektu

 

Pobierz Regulamin Susiecka studnia życzeń kulturalnych

Pobierz Formularz Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych

  

Konsultacje indywidualne

GOK Susiec zaprasza na konsultacje indywidualne

22 maja od godz.13:00 w GOK
(Prosimy o potwierdzenie przybycia tel. 84 665 44 10)
Jeśli masz pomysł na ciekawe wydarzenie - koncert, wystawę, warsztaty lub inne działania kulturalne, przyjdź do nas!

 


 


 

 

 

Konsultacje indywidualne

22 maja w GOK-u spotkali się Społeczni Liderzy z terenu gminy Susiec z animatorem z ramienia NCK - Moniką Molas oraz Joanną Kowalczuk i Agnieszką Hałasa na Konsultacjach Indywidualnych w ramach projektu pt.: " Susieckiea Studnia Życzeń Kulturalnych". Gratulujemy wspaniałych inicjatyw i pomysłów. Mamy nadzieję, że po naszych wskazówkach łatwiej będzie przelać to na formularz. Trzymamy kciuki i czekamy na zgłoszenia.

Jeszcze raz WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY. 

 Głosowanie na inicjatywy


Zapraszamy do głosowania na inicjatywy złożone w ramach projektu

"Susiecka studnia życzeń kulturalnych".

Głosy można oddawać od 16.06 do 18.06 do godziny 18:00.

Link do głosowania znajduje się poniżej.

 

http://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/594378601605c/

 

 Wyniki z Konkursu Inicjatywy Lokalne w projekcie
"Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych"

 

 


 


Film z Podsumowania "Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych"

 


 

 

 

D I A G N O Z A potrzeb kulturowych Gminy Susiec przeprowadzona w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu projektu pt. „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych”.

DIAGNOZA.PDF

Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Tydzień Bibliotek - Przedszkolaki Łosiniec

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco