Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
GOK Susiec - Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
 • Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06
 • Image 07
 • Image 08
 • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

GOK Susiec

Dane kontaktowe

Telefon: 84 6654410

Adres: ul. Tomaszowska 100 Susiec

Fax: 84 6654517

e-mail: gok_susiec[małpa]wp.pl

Godziny pracy

Od poniedziałku - do piątku w godz. 7:30 - 15:30

W GOK odbywają się:

- środa godz. 12.15 - zajęcia plastyczne (dzieci klas I-III)
- środa godz. 17:30 - Zumba dla dzieci
- środa godz. 18:00 - Aerobik
- czwartek godz. 13.00 - zajęcia plastyczne, rękodzielnicze (dzieci klas IV-VI)

Godziny pracy komórek organizacyjnych

Administracja: od wtorku do piątku w godz. 07:30 - 15:30

Punkt Informacji Turystycznej: 

Od poniedziałku do wtorku w godz. 7:30-15:30

W okresie lipiec, sierpień dodatkowo
w soboty i niedziele 08:00 - 16:00

Biblioteka w Suścu: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Filia Biblioteczna w Majdanie Sopockim: piątek w godz. 8:00-16:00

Klub "PRIMA"

- działalność zawieszona

Muzeum Pożarnictwa w Oseredku:

 maj – wrzesień ( okres turystyczny )

poniedziałek

nieczynne

wtorek – niedziela

10:00 – 16:00

październik - kwiecień

poniedziałek

nieczynne

wtorek – soboty

8:00 – 16:00

W okresie październik – kwiecień zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 84 6654410


Cennik biletów

5 zł – bilet normalny

 • dorośli

3 zł – bilet ulgowy

·        dzieci powyżej 7 roku życia,

·        młodzież szkolna,

·        studenci,

·        emeryci,

·        renciści,

·        strażacy,

·        nauczyciele

·        wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

·        kombatanci.

Środy - wstęp darmowy przez cały rok
 


Kadra

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
 • Joanna Kowalczuk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu
 • Agata Skiba - główny księgowy
 • Anita Malinowska - pracownik w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej
 • Elżbieta Gęborys - instruktor ds. kultury

Biblioteka w Suścu i Filia w Majdanie Sop.

 • Grażyna Jarosz - starszy bibliotekarz
 • Marzena Ważna - starszy bibliotekarz
 • Elżbieta Gęborys - bibliotekarz
Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
 • Lucyna Łasocha - pracownik administracyjno - techniczny ds. muzeum


 

Statut

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

 1. ma swoją siedzibę w miejscowości Susiec, ul.Tomaszowska 100.
 2. terenem działania ośrodka jest obszar gminy Susiec.
 3. ośrodek może działać na terenie Polski, a także poza granicami kraju.

 

W skład ośrodka wchodzą:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu,
 2. Biblioteka w Suścu i filia biblioteczna w Majdanie Sopockim,
 3. Klub Antyalkoholowy „Prima” w Suścu.

Celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

 

Do podstawowych zadań ośrodka należy: 
 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjno – sportowych i turystycznych społeczeństwa.
 3. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, zespołów  i innych. 
 4. Organizacja  spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, odczytów, turniejów wiedzy, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych , turystycznych i  sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 5. Działalność instruktażowo - metodyczna w zakresie upowszechniania kultury, twórczości ludowej i amatorskiego  ruchu artystycznego.
 6. Prowadzenie biblioteki w Suścu i filia biblioteczna w Majdanie Sopockim w tym:
  - udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczalni miedzy bibliotecznych
  - popularyzacja książek i czytelnictwa
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 8. Organizowanie kursów języków obcych.
 9. Prowadzenie Klubu Antyalkoholowego „Prima” w zakresie tworzenia warunków do organizacji ruchów samopomocowych  dot. walki z nałogami i przemocą.
 10. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych
 11. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, szkołami i innymi instytucjami w zakresie kultury, sztuki i kultury fizycznej.
 12. Prowadzenie  współpracy kulturalnej z zagranicą oraz z kołami przyjaciół GOK, towarzystwami i fundacjami.
 13. Prowadzenie punku  informacji turystycznej poprzez promowanie potencjału turystycznego i kulturalnego gminy w kraju i za granica, organizacje kampanii promocyjnych, obsługę turystów.
 14. Działalność w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa.
 15. Sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury ludowej i regionalnej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami.

 

 

Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Gminny Dzień Seniora

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco