Gmina Susiec informuje o otrzymanym dofinansowaniu ze środków PFRON, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna".

Wójt Gminy Susiec ogłasza otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Susiec.

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym, dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023, Gmina Susiec prosi mieszkańców gminy, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym o udzielenie informacji poprzez wypełnienie i odesłanie do tut Urzędu, ankiety dotyczącej szacunkowej ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym przez gospodarstwa domowe.