W dniu 30 kwietnia 2023 r. w Suścu odbędzie się "IX Bieg nad Tanwią 2023". Zawody obejmą: bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim zaprasza mieszkańców gminy Susiec na szkolenie z zakresu:

  • Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,
  • Ekoschematy i warunkowość - nowe płatności w ramach płatności bezpośrednich.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 r. w GOK Susiec o godzinie 10:00.

Gmina Susiec informuje, że otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach od 27 do 29 marca 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
• Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
Nie  wolno dotykać szczepionki !
• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria.