Za nami dwa pierwsze spotkania zorganizowane przez KGW w Suścu i KGW w Łosińcu, przeprowadzone w ramach realizacji przez Gminę Susiec projektu pn. "POROZMAWIAJMY O ŻYCIU BEZ PRZEMOCY I OSZUSTW" realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r.

Zapraszamy do Suśca na XXII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu.

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych / organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem przestępczości lub pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Urząd Gminy Susiec informuje, że od 1 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT ( lub ich kopie ) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok. Jednocześnie informujemy, że w przypadku posiadania świń, owiec, kóz lub koni przyjmowane będą również fv od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 r.