Wójt Gminy Susiec powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim przesyła informacje w sprawie gotowości do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych podczas zagrożeń spowodowanych nagłymi zmianami warunków atmosferycznych.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Weterynarii informuje, że w dniach od 21 do 31 października 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.