Gmina Susiec jest w trakcie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Gmina Susiec informuje mieszkańców o przeglądach instalacji solarnych w piątym roku okresu gwarancji.

Wójt Gminy Susiec zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu obecnego obszaru rewitalizacji, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju.

Szanowni Państwo, od 1 listopada 2023 roku została poszerzona grupa kobiet, które mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach programów profilaktycznych na NFZ. Zmiany dotyczą programu profilaktyki raka szyjki macicy i programu profilaktyki raka piersi.