Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na:„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susiec w roku 2024 do: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, mieszczących się pod adresem: ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, dla których organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. J. Słowackiego 7B,”

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia