Przedstawiam Państwu najważniejsze inwestycje, remonty i wiele różnych działań zrealizowanych w 2023 r.

Wszystkim Państwu dziękuję za wspólną, ciężką pracę, pozyskane środki i uzyskane efekty. Wiele z nich posłuży długie lata, ułatwiając życie mieszkańcom Gminy Susiec. W załączeniu opisy i zdjęcia poszczególnych inwestycji.


Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paary

Gmina Susiec realizuje projekt pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paary etap I, II i III”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Gmina Susiec podpisała umowę na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paary etap I, II i III” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTALATORSTWO SANITARNE Sp. z o. o., Wólka Panieńska 25G, 22-400 Zamość.

Łączna wartość inwestycji 5 298 667,80 zł brutto.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 666 918,89 zł .

Wkład własny Gminy 631 748,91 zł.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu

Gmina Susiec realizuje bardzo ważną inwestycję pn. "Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu"

Data podpisania umowy: 19.01.2023 r.

Wartość umowna: 3 972 454,44zł brutto

Okres realizacji zadania: 2023 - 2024

Dane techniczne budynku:

  • powierzchnia zabudowy - 500.23 m2
  • powierzchnia użytkowa - 416.6 m2
  • powierzchnia wewnętrzna - 448.75 m2
  • kubatura - 2 081.0 m3
  • wysokość budynku - H= 5.31 m – budynek zaliczono do budynków niskich N,
  • budynek projektowany - 1 kondygnacja nadziemna

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


 Remont dróg gruntowych

Gmina Susiec wyremontowała w 95 % drogi gruntowe w gminie. Koszt inwestycji to 206 335,00 zł.


 Budowa sieci wodociągowej Susiec-Paary

Gmina Susiec zrealizowała zadanie pn. „"Budowa sieci wodociągowej Susiec-Paary z modernizacją istniejącej stacji wodociągowej wraz z wykonaniem kolektora ciśnieniowego ścieków z pompowniami"

Zadanie obejmowało: budowę sieci wodociągowej wraz z budową zestawu podnoszenia ciśnienie w miejscowości Paary i Rybnica celem połączenia dwóch istniejących wodociągów gminnych w miejscowościach Rybnica oraz Paary. Wykonany łącznik zapewni dostawę wody do miejscowości Paary w celu wspomagania istniejącego ujęcia wody lub zapewnienia pełnego zapotrzebowania na wodę w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji istniejących studni głębinowych znajdujących się na ujęcia wody w m. Paary. Długość sieci wodociągowej 2061,0 m.

Inwestycję zrealizował Wykonawca: Tom-net s.c. Dariusz Koper Radosław Koper

Całkowita wartość zadania: 1.699.833,00zł

Dofinansowanie w kwocie: 1.614.841,35zł

Inwestycja została zrealizowana w ramach:

PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 


Przebudowa drogi gminnej w Hucie Szumy

W dniu 4 kwietnia 2023 roku został odebrany przebudowany odcinek drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Huta Szumy w ramach zadania: „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach 299/12, 189/6 w miejscowości Huta Szumy” – wartość inwestycji to 358 325,70 zł. środki własne Gminy Susiec. Przebudowę wykonała firma: Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” z Zamościa.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Przebudowa drogi gminnej w Hucie Szumy

17 maja 2023 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Szumy, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 522/16; 889/4" . Długość drogi objętej przedmiotową inwestycją wynosi 993,5 m.
Wartość inwestycji 1 150 863,72 zł - środki własne Gminy Susiec.
Wykonawca Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Opieka wytchnieniowa

Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Susiec - osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Wsparciem objęci zostaną członkowie rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej dziennej, prowadzone będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dzięki czemu przyczynią się do okresowego zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Usługi prowadzone będą z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności. Uczestnicy Programu, którym przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie będą ponosili odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Dofinansowanie: 226 195,20 zł

Całkowita wartość: 226 195,20 zł

Kliknij aby powiększyć


Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

Gmina Susiec zrealizowała zadanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r.

W ramach projektu odbyło się spotkanie z przedstawicielami czterech Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Susiec, KGW Majdan Sopocki Drugi, KGW Kunki i KGW Łosiniec I, gdzie przekazane zostały termosy.

Kolejnym etapem była organizacja spotkań informacyjnych dla lokalnej społeczności ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele policji oraz psycholog.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 Kunki

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 Łosiniec

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 Majdan Sopocki

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 Susiec

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Samochód dla OSP Łosiniec

W dniu 03.06.2023 r. odbyło się przekazanie samochodu strażackiego z Niemiec na czele z Burmistrzem Miasta Baiersbronn – Michael Ruf i Komendantem Straży Partnerskiego Miasta Freudenstadt - Frank Jahraus wraz z druhami na ręce Vice Prezesa OSP Łosiniec I – Andrzeja Słomianego i Skarbnika jak i kierowcy OSP Łosiniec I - Ryszarda Margola.

Jako podziękowanie delegacji z Niemiec Wójt Gminy Susiec wręczył grawertony oraz pamiątkowe susieckie dukaty dziękując za doposażenie jednostki.

Również w tym dniu samochód który służył jednostce OSP Łosiniec I został przekazany na jednostkę OSP Wólka Łosiniecka.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć value Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Samochód dla OSP Susiec

9 września 2023 roku w Suścu odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLBA 1,3/0,8 na podwoziu Mitsubishi wyposażony w agregat wysokociśnieniowy wodno - pianowy, zbiornik na wodę o pojemności 1300 l oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 130 litrów dla jednostki OSP Susiec. Również w tym dniu OSP Susiec przekazała jednostce OSP Rybnica dotychczas użytkowany pojazd GLM 8 Ford Transit.

Jednostka otrzymała dotację:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 200 000,00 zł.
Gmina Susiec – 250 000,00 zł.
Wspólnota Gruntowa Susiec II – 30 000,00 zł.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Ulów - Kunki - Grabowica

3 października 2023 r. dokonano oficjalnego odbioru końcowego inwestycji pn.: "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Ulów - Kunki - Grabowica.
Mimo, że inwestorem zadania było Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub., ze względu na korzystanie z niej w większości przez naszych mieszkańców gmina dofinansowała inwestycją w wysokości 1 700 000,00 zł.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Laptopy dla uczniów

4 października uczniowie klas IV ze szkół podstawowych, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Susiec, otrzymali na własność bezpłatne laptopy szt. 61, które służyć im będą do nauki, rozwoju zainteresowań i doskonalenia obsługi programów komputerowych. Wójt Gminy Susiec przekazał czwartoklasistom sprzęt.

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Będzie służył uczniom w kolejnych latach nauki. Pozwoli na sprawniejszy dostęp do programów edukacyjnych, zasobów internetowych oraz różnorodnych materiałów i treści rozwijających talenty i zainteresowania naszych uczniów.

Kwota dofinansowania - 179.771,88 zł

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Remont sali głównej w budynku remizo świetlicy w Wólce Łosinieckiej

Gmina Susiec zakończyła realizację zadania pn.: Remont sali głównej w budynku remizo świetlicy w Wólce Łosinieckiej.

Kwota remontu z budżetu gminy: 40 300,00 zł

Zakres remontu obejmował min.: wykonanie nowych warstw posadzkowych: podkład betonowy, 10 cm styropianu, izolacja przeciwwilgociowa, posadzka cementowa właściwa, wykończenie z płytek grosowych z cokolikami oraz wykonano remont ścian: wykonanie na części gładzi gipsowych oraz malowanie.

Roboty demontażowe wykonali mieszkańcy Wółki Łosinieckiej, którym dziękujemy za pomoc.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład


Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację trzech inwestycji:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ciotusza Nowa – Majdan Sopocki.
Wartość inwestycji 10 000 000,00 zł.
Wkład własny Gminy Susiec 2 000 000,00 zł.

2. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach sakralnych z terenu Gminy Susiec należących do parafii Susiec.
Dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł.
Wkład własny Gminy Susiec 100 000,00 zł.

3. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach z terenu Gminy Susiec.
Dofinansowanie w kwocie 490 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania 500 000,00 zł.

Okres realizacji 2023 – 2024

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Susiec zrealizowała zadanie pn. Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy – OSP Ciotusza Nowa, OSP Ciotusza Stara, OSP Majdan Sopocki, OSP Oseredek, OSP Susiec.

Zakupiony sprzęt dla jednostek: Aparat prądotwórczy szt. 2, Ubranie specjalne szt.8, Kamera termowizyjna szt.2, Zestaw ratownictwa medycznego 2 kpl, Nożyce hydrauliczne szt.1, Przyczepa szt.2

Wartość całego zadania: 11 1150,00 zł

Wkład Ministerstwa Sprawiedliwości 10 000,00 zł

Wkład Gminy Susiec 11 150,00 zł

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postppenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łosińcu

6 grudnia 2023 r. zapisze się na stałe w historii Łosińca i na długo pozostanie dniem niezwykłym, a to za sprawą wielkiej uroczystości - otwarcia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łosińcu dla naszej szkolnej społeczności i mieszkańców.

Gmina Susiec zrealizowała projekt pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łosińcu”.

Okres realizacji: kwiecień 2022 – grudzień 2023

Wartość inwestycji: 4 051 481,68 zł
Kwota dofinasowania: 2 353 800,00 zł
Środki własne Gminy Susiec: 1 697 681,68 zł w tym środki z RFIL 677 752,03 zł.

Inwestycja finansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki "DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2021"

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Remont podłogi w pomieszczaniu sali w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Grabowicy

Gmina Susiec zakończyła realizację inwestycji pn. Remont podłogi w pomieszczaniu sali w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Grabowicy.

Koszt inwestycji: 17 000,00 zł

Zakres zadania obejmował: malowanie farbą akrylową listew przyściennych pełnych; kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą; ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych, lakierowanie podłóg drewnianych.

Dodatkowo Gmina Susiec pokryła koszty zakupu farb, rolet i firanek na kwotę 6500,00 zł. Natomiast strażakom członkiniom KGW i zespołowi dziękujemy za wykonanie prac malarskich i porządkowych.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć