Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Aktualności: OTWARCIE LETNISKA 2022 - Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
Gmina Susiec na Roztoczu
Powitanie
Witaj na oficjalnej stronie internetowej Gminnego Oœrodka Kultury w Suœcu.

OTWARCIE LETNISKA 2022

W niedzielĂŞ 3 lipca odbyÂło siĂŞ ?Otwarcie Letniska? w Majdanie Sopockim, ktĂłrego organizatorami byli: WĂłjt Gminy Susiec ? Zbigniew Naklicki oraz Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu. Patronat medialny naszej imprezy objĂŞÂło: Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, LGD ?Roztocze Tomaszowskie?.
SwojÂą obecnoÂściÂą zaszczycili nas: WĂłjt Gminy Susiec ? Zbigniew Naklicki, Sekretarz Gminy ? Tomasz Skroban, Skarbnik Gminy? Jan KudeÂłka, ZastĂŞpca PrzewodniczÂącego Rady Gminy ? MieczysÂław Jasina, Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego - Tadeusz Suski.
Podczas imprezy wystÂąpiÂły zespoÂły Âśpiewacze z gminy Susiec: ?Kwiaty Roztocza? z gm. Susiec, ?Sopocka Nuta? z Majdanu Sopockiego i ?Grabowiczanki? z Grabowicy.
Na scenie wystÂąpili rĂłwnieÂż seniorzy z Klubu Seniora z gminy Susiec oraz 29. DH ?Bursztynowy Szlak? z Majdanu Sopockiego pod opiekÂą phm. Katarzyny Koper.
Mieliœmy mo¿liwoœÌ skosztowaÌ pysznoœci przygotowanych przez KGW Majdan Sopocki i KGW Mazi³y oraz KGW Kniazianki z £osiùca I . Nie mog³o równie¿ zabrakn¹Ì piêknego rêkodzie³a wykonanego przez twórców.
Atrakcji dopeÂłniaÂł program animacyjny dla dzieci, ktĂłry poprowadziÂła Fundacja ?Miasto dobrej zabawy?
Na scenie  zaprezentowa³a siê  kapela ?Pójdê Boso?, natomiast wieczorem odby³y siê koncerty zespo³ów: DiscoBoys i ?Malibu?, a na koniec dyskoteka z DJ-em Sky.
DziĂŞkujemy wszystkim za tak liczny udziaÂł, zarĂłwno mieszkaĂącom gminy jak i turystom.

 

 

 

 

 

 

 

Informator Turystyczny
Muzeum poÂżarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco