Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Aktualności: UroczystoœÌ patriotyczno-religijna upamiĂŞtniajÂąca 79. ROCZNICÊ BITWY POD RÓ¯¡ -FILM - Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
Gmina Susiec na Roztoczu
Powitanie
Witaj na oficjalnej stronie internetowej Gminnego Oœrodka Kultury w Suœcu.

Uroczysto¶æ patriotyczno-religijna upamiêtniaj±ca 79. ROCZNICÊ BITWY POD RÓ¯¡ -FILM

Przedstawiamy, krótk¹ relacjê filmow¹ z uroczystoœci patriotyczno ? religijnej upamiêtniaj¹cej 79-t¹ rocznicê bitwy pod Ró¿¹ oraz pomordowanych mieszkaùców Ró¿y i £uszczacza w czasie II wojny œwiatowej.

FILM
Informator Turystyczny
Muzeum poÂżarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco