Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Aktualności: TydzieĂą Bibliotek odwiedziny OddziaÂłu Przedszkolnego w Majdanie Sopockim - Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
Gmina Susiec na Roztoczu
Powitanie
Witaj na oficjalnej stronie internetowej Gminnego Oœrodka Kultury w Suœcu.

TydzieĂą Bibliotek - odwiedziny OddziaÂłu Przedszkolnego w Majdanie Sopockim

?PamiĂŞtaj by w bibliotece,
zawsze ka¿d¹ ksi¹¿kê braÌ w czyste rêce,
a nawet rzec by siĂŞ chciaÂło wiĂŞcej,
odk³adaj ksi¹¿ki zawsze na ich wyznaczone miejsce.?
autor: Olga Adamowicz

13 maja Wró¿ka wraz z bibliotecznymi krasnalami wybra³a siê w podró¿ i w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odwiedzi³a przedszkolaków z Oddzia³u Przedszkolnego w Majdanie Sopockim Pierwszym. 
Dzieci wys³ucha³y bajki o ?Kopciuszku?. 
Okaza³o siê, ¿e w przedszkolu mo¿na spotkaÌ wiele bajkowych postaci. Na krasnali i Wró¿kê czeka³y dzieci piêknie poprzebierane w bajkowe stroje. 
Na zakoĂączenie przygody dzieci otrzymaÂły sÂłodkoÂści.
 
 
 
Informator Turystyczny
Muzeum poÂżarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco