Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Aktualności: TydzieĂą Bibliotek przedszkolaki z OddziaÂłu Przedszkolnego w ÂŁosiĂącu - Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
Gmina Susiec na Roztoczu
Powitanie
Witaj na oficjalnej stronie internetowej Gminnego Oœrodka Kultury w Suœcu.

TydzieĂą Bibliotek - przedszkolaki z OddziaÂłu Przedszkolnego w ÂŁosiĂącu

"KaÂżdy coÂś dla siebie znajdzie i duÂży i maÂły,
bo w bibliotece ogromny jest ksiĂŞgozbiĂłr caÂły.
Bajki i baÂśnie, komedie i dramaty.
Znajdzie siĂŞ coÂś dla dziecka, dla mamy i taty".
autor: Olga Adamowicz

W dniu 11 maja przedszkolaki z grup ?Pracowite Pszczó³ki?  i ?Biedroneczki? z Oddzia³u Przedszkolnego w £osiùcu wraz z opiekunami odwiedzili nasz¹ Bibliotekê.
Na dzieci czeka³a Wró¿ka z bibliotecznymi krasnalami, która przeczyta³a im bajkê o ?Œpi¹cej Królewnie?.
Na zakoĂączenie bajkowej przygody dzieci otrzymaÂły sÂłodkoÂści .
Przemili goÂście odwiedzili nas w ramach XIX OgĂłlnopolskiego Tygodnia Bibliotek
Mi³¹ niespodziank¹ od przedszkolaków by³o z³o¿one na rêce Dyrektora GOK ? Joanny Kowalczuk podziêkowanie dla naszych Paù Bibliotekarek z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek.
Informator Turystyczny
Muzeum poÂżarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco