Turystyka Susiec
Najnowszy Album

Konkurs Bożonarodzeniowy


W naszej galerii posiadamy juz 9910 zdjec!

Kargul i Pawlak
Kargul i Pawlak
Znajdziesz nas na Facebooku, GOK SUSIEC
GOK Susiec

 

 

 

 • Dane kontaktowe

  Telefon: 84 6654410

  Adres: ul. Tomaszowska 100 Susiec

  Fax:       84 6654517

 • Godziny pracy

  Poniedziałek  07:30 - 16:00

 • Wtorek - Piątek 7:30 - 18.00

 • Sobota - 8:00 - 16:00

W GOK odbywają się:

 

- środa godz. 12.15 - zajęcia plastyczne (dzieci klas I-III)

 

Godziny pracy komórek organizacyjnych

 

Administracja

od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:30

 

Punkt Informacji Turystuycznej

w poniedziałek i w sobotę w godz. 8:00 - 16:00

od wtorku do piątku w godz. 08:00 - 18:00

niedziela 10:00 - 16:00 w okresie lipiec, sierpień

 

Biblioteka w Suścu

od poniedziałku do soboty w godz. 08:00 - 16:00

 

Klub "PRIMA"

- w poniedziałki klub jest nieczynny

- od wtorku do piątku w godz.              14:00 - 18:00

- w soboty w godz.                                8:00 - 16:00

 

 


 

Kadra

 • Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
 • Joanna Kowalczuk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

 

Irena Cyborska - pracownik obsługi

 

Klub PRIMA

Elżbieta Gęborys - refernt d/s obsługi Klubu PRIMA

 

Biblioteka w Suścu i Filia w Majdanie Sop.

Józefa Caryk - starszy bibliotekarz

Grażyna Jarosz - starszy bibliotekarz

Marzena Ważna - starszy bibliotekarz

 

 


 

Statut

 

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

- ma swoją siedzibę w miejscowości Susiec, ul.Tomaszowska 100.

- terenem działania ośrodka jest obszar gminy Susiec.

- ośrodek może działać na terenie Polski, a także poza granicami kraju.

 

W skład ośrodka wchodzą:

 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu,
 2. 2. Biblioteka w Suścu i filia biblioteczna w Majdanie Sopockim,
 3. 3. Klub Antyalkoholowy „Prima” w Suścu.

 

Celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

 

Do podstawowych zadań ośrodka należy:

1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
2. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjno – sportowych i turystycznych społeczenstwa.
3. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań,
zespołów  i innych.
4. Organizacja  spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, odczytów, turniejów wiedzy, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych , turystycznych i  sportowych o zasiegu lokalnym, krajowym i miedzynarodowym.
5. Dzialalność instruktażowo - metodyczna w zakresie upowszechniania kultury, twórczości ludowej i amatorskiego  ruchu artystycznego.
6. Prowadzenie biblioteki w Suścu i filia biblioteczna w Majdanie Sopockim w tym:
- udostepnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczalni miedzy bibliotecznych
- popularyzacja książek i czytelnictwa
7. Prowadzenie dzialalnosci wydawniczej i promocyjnej.
8. Organizowanie kursów jezyków obcych.
9. Prowadzenie Klubu Antyalkoholowego „Prima” w zakresie tworzenia warunków do organizacji ruchów samopomocowych  dot. walki z nałogami i przemocą.
10. Koordynacja działalnosci na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych
11. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, szkołami i innymi instytucjami w zakresie kultury, sztuki i kultury fizycznej.
12. Prowadzenie  współpracy kulturalnej z zagranicą oraz z kołami przyjaciół GOK, towarzystwami i fundacjami.
13. Prowadzenie punku  informacji turystycznej poprzez promowanie potencjalu turystycznego i kulturalnego gminy w kraju i za granica, organizacje kampanii promocyjnych, obsługe turystów.
14. Dzialalność w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa.
15. Sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartosci historii, naukii kultury ludowej i regionalnej, kształtowanie wrażliwosci poznawczej i estetycznej oraz umozliwienie kontaktu ze zbiorami.