Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
DOM KULTURY + Inicjatywy Lokalne 2021 - Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

DOM KULTURY + Inicjatywy Lokalne 2021

       Gminny Ośrodek Kultury w Suścu realizuje projekt pn. „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021


24 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyło się zebranie organizacyjne dotyczące projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja”, na którym obecny był koordynator zadania Joanna Kowalczuk - Dyrektor GOK Susiec, Agnieszka Hałasa – osoba odpowiedzialna za przygotowanie diagnozy oraz pracownicy. Podczas spotkania został przygotowany plan badania, który obejmuje między innymi: cel badania, grupy docelowe oraz wybór techniki badawczej. Technikami badawczymi jakie zostaną wykorzystane do przeprowadzenia diagnozy będą m.in.: sondaż uliczny, happening uliczny, storytellingowe, ankiety, mapki z napisem, selfie z Gokowskimi Krasnalami i wiele innych.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.


9 marca 2021r. kadra Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu wzięła udział w szkoleniu w ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja” dofinansowanego ze środków Ministra, Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021. Głównym założeniem spotkania było przygotowanie pracowników do przeprowadzenia diagnozy potrzeb kulturalnych oraz poznanie nowych narzędzi badawczych. Szkolenie poprowadziła Małgorzata Misztal - Practicioner in the Art Of NLP, partner zarządzający w Meritum oraz Szkole Coachów Meritum, trener biznesu.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w osobach Joanna Kowalczuk – Dyrektor GOK oraz Anita Malinowska – pracownik, brały udział w cyklu szkoleń dla Beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Szkolenia odbywały się przez cztery dni – 15 i 25 lutego oraz 4 i 11 marca na platformie ZOOM. Celem spotkań było przygotowanie Beneficjentów do rozpoznawania i wspierania inicjatyw lokalnych, a także wzmocnienie kompetencji w dziedzinie współpracy ze środowiskiem lokalnym i pobudzania aktywności społecznej. Trenerem grupy była Pani Anna Miodyńska- trenerka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna.Kadra GOK Susiec 10.03.2021 r. brała udział w spotkaniu z Tomaszem Kasprzakiem – animatorem, socjologiem, badaczem, który został przydzielony do naszej instytucji jako osoba wspierająca i pomagająca w programie. W spotkaniu uczestniczyła także Agnieszka Hałasa – pracownik Urzędu Gminy Susiec a zarazem badacz i osoba odpowiedzialna za przygotowanie i opracowanie diagnozy.Galeria


Projekt "Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych - II edycja" został objęty patronatem medialnym przez: Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski oraz Kronikę Tygodnia.


Informacja o projekcie - Katolickie Radio Zamość


18 marca 2021 r. kadra GOK Susiec brała udział w szkoleniu, które poprowadził Tomasz Kasprzak – animator z ramienia Narodowego Centrum Kultury w programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021, a zarazem socjolog, badacz. Podczas szkolenia omówiony został plan komunikacji i promocji projektu „Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych -II edycja” oraz narzędzia, które pomogą nam w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych gminy Susiec.

GALERIA


W dniach 15-16 marca 2021 r.  Gokowskie Krasnale  w ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja” odwiedziły 5 szkół z terenu gminy Susiec: SP w Łosińcu, ZSP w Suścu, NSP w Łuszczaczu, SP w Majdanie Sopockim, NSP w Grabowicy. Podczas spotkania w szkołach uczniowie zostali zapoznani z narzędziem diagnostycznym – mapowanie, na którym mieli za zadanie zaznaczyć i napisać co podoba im się w gminie Susiec oraz czego im brakuje w miejscu zamieszkania. Do badania zostali zaproszeni również nauczyciele z danych szkół wypełniając ankietę.
Dziękujemy dyrekcji i gronu pedagogicznemu za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu spotkań z uczniami.


GALERIA


Sonda uliczna oraz happening uliczny to kolejne narzędzia wykorzystane w ramach „Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych”, które pomogą w przygotowaniu diagnozy potrzeb kulturalnych. W każdy piątek kwietnia pracownicy GOK Susiec w parku przeprowadzają wywiady z mieszkańcami naszej gminy. Dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w sondzie ulicznej i odpowiedzieć na kilka pytań.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”.


Galeria

W ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja” pracownicy GOK Susiec przeprowadzili wiele rozmów z amatorami-twórcami ludowymi wykorzystując przy tym kolejne narzędzia wywiady, ankiety. Przeprowadzone badanie odsłoniło wiele nowych nieodkrytych talentów na terenie gminy Susiec. Przedstawiamy Państwu zdjęcia ich prac, które wykonują z pasją i zaangażowaniem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”.

Jeżeli jesteś osobą zaangażowaną w amatorską twórczość ludową, a my jeszcze o Tobie nie wiemy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego 84 665 44 10.

Galeria

I kolejne nasze działania w ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja”. Tym razem rozmawialiśmy z pracownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy o uczestnikach i ich działaniach - to grupa w której przeprowadzona jest diagnoza społeczna - ankiety, wywiady, nagrania. Dziękujemy Kierownikowi - Rafałowi Bodys za pomoc i współpracę w naszych działaniach.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”.


Galeria

26 i 27 kwietnia pracownicy GOK Susiec w ramach „Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych” przemierzali sołectwa Gminy Susiec i  przeprowadzali sondę uliczną z napotkanymi mieszkańcami gminy. Dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w sondzie ulicznej i odpowiedzieć na kilka pytań.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”.

Galeria


Storytelling w Klubie Seniora to jedno z narzędzi badawczych służących wysondowaniu potrzeb i oczekiwań seniorów naszej gminy. Tematem przewodnim było "TEGO JESZCZE NIE BYŁO! GOK JAKIEGO NIE ZNAŁEŚ!", gdzie nasz senioralny klub opowiadaczy snuł historie GOK-u marzeń i oferty jakiej jeszcze nie było.
Ta innowacyjna metoda badawcza pozwoliła nam poznać nie tylko sposób postrzegania GOK-u przez osoby starsze, zdefiniować ich potrzeby i je poznać, ale również dała obraz tego jak wygladają codziennie relacje interpersonalne naszych seniorów, ich kontakty towarzyskie oraz ulubione kanały komunikacji.
Snując historie naszego projektowego "Pana Janka" który wracając do domu zobaczył plakat na którym napisane było "TEGO JESZCZE NIE BYŁO! GOK JAKIEGO NIE ZNAŁEŚ!" -uzyskaliśmy bardzo dużo cennych informacji o tym co dla osób starszych stanowi kultura.

Galeria

Miesiąc kwiecień był pełen działań w ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych – II edycja”. 30 kwietnia odbyła się już ostatnia sonda uliczna przeprowadzana przez pracowników GOK Susiec w parku podczas, której odpowiedzi na pytania udzielał Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w sondzie ulicznej i chętnie odpowiadały na nasze pytania.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”.GaleriaRegulamin
Karta zgłoszenia

Przedstawiamy zwycięskie inicjatywy w ramach konkursu "Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych - II edycja".
Gratulujemy autorom projektów, które zostały wybrane do realizacji, ale i dziękujemy wszystkim którzy zgłosili swoje inicjatywy.
D I A G N O Z A potrzeb kulturalnych Gminy Susiec przeprowadzona w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu projektu pt. „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych - II edycja”.

DIAGNOZA

Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Dzień Ojca Klub Seniora

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco