Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
 • Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06
 • Image 07
 • Image 08
 • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.susiec.pl

Data publikacji strony internetowej:  12.11.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.11.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana,
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wysokiego kontrastu

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kowalczuk,
E-mail: gok_susiec[małpa]wp.pl
Telefon: 846654410

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100 Susiec

 • Właścicielem lokalu, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Kultury w Suścu jest Gmina Susiec.
 • W budynku znajdują się jeszcze: biblioteka publiczna oraz punkt informacji turystycznej.
 • GOK ma jedno główne wejście do budynku oraz trzy wejścia na salę widowiskową i dwa wejścia boczne.
 • Podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się przy głównym wejściu do GOK.
 • Dla osób na wózkach dostępną są tylko pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma windy.
 • Na parterze znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Ferie Zimowe 2021

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco