Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Kultura ludowa i tradycyjna - MKiDN 2020Gminny Ośrodek Kultury w Suścu otrzymał dofinansowanie zadania pt. "XIX Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu" w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.W dniach 19 i 24 sierpnia 2020 odbyły się warsztaty śpiewu ludowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zorganizowane dla 8 Zespołów Śpiewaczych z Gminy Susiec: „Jutrzenka”, „Zagórzanki”, „Kwiaty Roztocza”, „Olszanka”, „Parzanki”, „Szumy”, „Grabowiczanki”, „Sopocka Nuta.
Warsztaty poprowadziła Pani Barbara Rabiega – Muzyk wokalistka, specjalność śpiew solowy, Początki przygody z muzyką ludową Pani Barbara rozpoczęła w Zespole Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” działającego przy Zamojskim Domu Kultury jako akompaniator i instruktor wolaku. Od 2006 r solistka, wokalistka Orkiestry Symfonicznej im K. Namysłowskiego w Zamościu. Od 2011 r. jako instruktor zespołu wokalnego Ale Cantare z Płoskiego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość.
Celem zajęć było doskonalenie aparatu oddechowego, głosowego i artykulacyjnego, pracowano nad formą śpiewu zespołowego - dwu i trzygłosowego w małej, kilkunastoosobowej grupie
W 8 warsztatach uczestniczyła również dyrektor GOK Susiec Joanna Kowalczuk koordynator projektu.

GALERIA ZDJĘĆ

21 sierpnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu odbyły się warsztaty garncarstwa w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zorganizowanych dla dzieci i młodzieży. Warsztaty poprowadzili Magdalena Drożdż oraz Mirosław Lipski z pracowni ceramicznej działającej przy Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej Warto w Krasnobrodzie.

GALERIA ZDJĘĆ

FILM WARSZTATY GARNCARSKIE

25 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyły się warsztaty rękodzieła „Pająki” ze słomy i papieru w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zorganizowanych dla dzieci i młodzieży. Warsztaty przeprowadzili Małgorzata i Tomasz Krajewscy twórcy ludowi należący do Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Stowarzyszenia Folk Słoma. Państwo Krajewscy wykonują tradycyjne pająki ze słomy, kwiaty z bibuły, słomiane kapelusze oraz pisanki na wydmuszkach jaj. Wykonują to wszystko wykorzystując wzory zaczerpnięte od swoich przodków, z pamięci najstarszych mieszkańców swojej gminy, z literatury oraz te pozyskane dzięki współpracy z działem etnografii Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
Podczas warsztatów uczestnicy z kolorowej bibuły, słomy i innych materiałów wykonywali ludowe ozdoby zwane pająkami, które kształtem nawiązują do kryształowych żyrandoli widywanych w pałacach, czy kościołach. Dawniej wykonywano je w okresie Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy. Misją warsztatów było przywrócenie sztuce ludowej miejsca we współczesnych domach.

GALERIA ZDJĘĆ

FILM WARSZTATY PAJĄKÓWXIX Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu został objęty patronatem honorowym przez: Marszałka Województwa Lubelskiego - Jarosława Stawiarskiego oraz Starostę Tomaszowskiego - Henryka Karwana. Patronatem medialnym naszego Festiwalu jest: Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, LGD "Roztocze Tomaszowskie", Tygodnik Zamojski i Kronika Tygodnia.
11 października 2020 r. w sali widowiskowej GOK odbył się XIX Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu. Ze względu na pandemię festiwal przeprowadzony został zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zasad organizacji widowni podczas wydarzenia kulturalnego.  
XIX Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu to zadanie z programu Kultura Ludowa i Tradycyjna dofinansowana z MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, której wnioskodawcą jest GOK w Suścu.
Patronat Honorowy nad Festiwalem objął: Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski oraz Starosta Tomaszowski – Henryk Karwan.
Organizatorzy Festiwalu to: Wójt Gminy Susiec, Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, a współorganizatorzy: Urząd Gminy w Suścu, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Patronat Medialny sprawowało: Radio Lublin,  Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia i Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
Na początku głos zabrała Dyrektor GOK Susiec – Joanna Kowalczuk kierując kilka słów do publiczności i informując o wytycznych do których należy się stosować. Następnie Wójt Gminy Susiec przywitał zebranych gości, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli, a byli to: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Ewa Szałachwiej reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego - Jarosława Stawiarskiego, Przewodniczący Rady Gminy Susiec - Leszek Ważny, Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego – Dariusz Czop reprezentujący Starostę Powiatu Tomaszów Lub. -  Henryka Karwana, Skarbnik Gminy Susiec - Jan Kudełka, Sekretarz Gminy Susiec - Tomasz Skroban, Radny Powiatu Tomaszów Lub. - Tadeusz Suski,  Prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” - Ewa Piwko –Witkowska, Dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli - Małgorzata Walaszczyk – Faryj, Kierownik SOK Jarczów - Katarzyna Dziura, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach – Grzegorza Piliszczuk, z-ca Dyrektora WOK Lublin, a zarazem przewodniczący komisji konkursowej – Andrzej Sar, oraz członkowie komisji, Dyrektor ZSP w Suścu -  Janusz Kiecana, instruktora ds. dziedzictwa Kulturowego WOK Lublin – Kornelia Sar, a także zespoły z powiatu tomaszowskiego, zamojskiego, lubaczowskiego i krośnieńskiego, oraz KGW Tanewa z Suśca i media.
Głos zabrała także w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego -  Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Lublinie -  Ewa Szałachwiej, gratulując podjęcia się festiwalu oraz odczytała list gratulacyjny skierowany do organizatorów.
Również kilka słów przekazał w imieniu Starosty Powiatu Tomaszowskiego – Henryka Karwana - Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego –Dariusz Czop.
Po przemówieniach wyświetlono na ekranie koncerty artystów z Ukrainy, które usłyszeliśmy w wykonaniu Khyrystyny Oleksyn i Diany Bigun z Ivano – Frankivsk, oraz drugi koncert Switlana Prytulko -  Wolswin.
Na scenie zaprezentowali się Laureaci Konkursu Piosenki o Roztoczu czyli: Zespół „Olszanka” z Wólki Łosinieckiej pod kierownictwem Barbary Jarczak,  Zespół „Grabowiczanki” z Grabowicy pod kierownictwem Haliny Szymańskiej, Aleksandra Wołoszyn – Banaś i Urszula Wielgosz” z GOK w Narolu, Kapela Duklanie z Dukli pod kierownictwem Małgorzaty Walaszczyk Faryj i Zespół folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu pod kierownictwem Alicji Parkitny.  
Po występach głos zabrał przewodniczący komisji konkursowej - Andrzej Sar - muzyk, z-ca Dyrektora, a zarazem główny instruktor ds. dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny - WOK Lublin, który w imieniu całej komisji czyli: Kornelia Sar- muzyk, młodszy instruktor ds. dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny - WOK Lublin, Barbara Rabiega – muzyk, wokalistka, specjalność śpiew solowy , Janusz Kiecana – muzyk, Dyrektor ZSP Susiec, podziękował za udział poprzez nagrania utworów i wysoki poziom wykonawców.
Następnie nastąpiło odczytanie protokołu i wręczenie pamiątkowych dyplomów, ceramicznych talerzy – jako statuetek oraz nagród finansowych ufundowanych przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego – Henryka Karwana, oraz Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego.
Komisja  po wysłuchaniu nagrań 20 zespołów amatorskich przyznała kolejne miejsca:
I miejsce: Zespół Folklorystyczny Wójtowianie z Krasnobrodu
II miejsce: Kapela ludowa Duklanie z Dukli
II miejsce: Aleksandra Wołoszyn-Banaś i Urszula Wielgosz GOK Narol
III miejsce: Zespół Olszanka z Wólki Łosinieckiej
III miejsce: Grabowiczanki z Grabowicy
 
Wyróżnienie I stopnia – Zespół Zagórzanki z Łuszczacza
Wyróżnienie I stopnia – Zespół Aleksandrowiacy z Aleksandrowa
Wyróżnienie I stopnia – Zespół Parzanki z Paar
Wyróżnienie I stopnia – Zespół Rodzina Prytulko Ukraina
Wyróżnienie I stopnia – Zespół Jutrzenka z Ciotuszy Nowej
 
Wyróżnienie II stopnia – Zespół ludowy Kalina z Rudy Wołoskiej
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Bell Canto z Tyszowiec
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Szumy z Suśca
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Majdanianki z Majdanu Nepryskiego
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Czerwona Jarzębina z Jarczowa
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Galycki Wizerunki Ukraina
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Pogranicze z Przewodowa
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Dolinianki z Bełżca
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Sopocka Nuta z Majdanu Sopockiego
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Kwiaty Roztocza z gm. Susiec
Nagrody kierownikom zespołów wręczali Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Lublinie -  Ewa Szałachwiej oraz  Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego – Dariusz Czop.
Upominkowe kosze i podziękowania trafiły w kierunku komisji konkursowej, która miała nie łatwe zadanie w tym konkursie po raz pierwszy oceniać zespoły słuchając tylko nagrań, ale konkurs rządzi się swoimi zasadami i trzeba było przyznać miejsca i wyróżnienia.
Na zakończenie Festiwalu wystąpił zespół Polonica, który zaprezentował polską muzykę ludową w nowoczesnej formie. W ich repertuarze znalazły się stare przyśpiewki i pieśni ludowe, które niczym odkryty skarb nabrały nowego blasku i życia.
Na koniec Festiwalu Dyrektor GOK – Joanna Kowalczuk skierowała podziękowania w stronę Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego, za pomoc i wsparcie przy organizacji Festiwalu, również do pracowników RUK Urzędu Gminy oraz swoich pracowników susieckiego GOK, a także Koła Gospodyń Wiejskich Tanewa z Suśca za przygotowanie poczęstunku.
Dziękujemy także mediom, które tego dnia były razem z nami.
Pozdrawiamy i mamy nadzieję, że za rok się spotkamy w plenerze na XX Transgranicznym Festiwalu Pieśni o Roztoczu.

GALERIA ZDJĘĆ

RELACJA KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
Przedstawiamy film z XIX Transgranicznego festiwalu Pieśni o Roztoczu w Suścu

FILM


Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Spotkanie z wolontariuszami

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco