Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Narodowe Centrum Kultury Kultura - Interwencje 2020

 


Informujemy że Gminny Ośrodek Kultury w Suścu otrzymał dofinansowanie
z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje 2020”.
Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku została objęta patronatem medialnym przez:
Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronikę Tygodnia i Lokalną Grupę Działania-Roztocze Tomaszowskie.


Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku została objęta patronatem honorowym przez:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu realizuje projekt Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”, przy którym pomaga 29 DH "Bursztynowy Szlak" z Majdanu Sopockiego z phm Katarzyną Koper. Harcerze spisują wspomnienia por. Władysława Fidlera, który opowiadał o Błudku i czasach wojennych.

Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku

3 października 2020 r. na cmentarzu w Błudku rozpoczęły się uroczystości patriotyczno – religijne z okazji 75 Rocznicy Rozbicia Obozu Zagłady Żołnierzy Armii Krajowej.
Uroczystość dofinansowana była z Narodowego Centrum Kultury Program Kultura – Interwencje 2020, a wnioskodawcą GOK w Suścu.
Patronat Honorowy sprawował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
Patronat Medialny Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia i Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor GOK Susiec – Joanna Kowalczuk zapraszając do wysłuchania koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej z Łosińca pod batutą Janusza Kiecany.
Następnie Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki zabrał głos wspominając Ś.P. ppłk. Bronisława Malca pseudonim „Żegota” prosząc obecnych o minutę ciszy czcząc jego pamięć. W tym dniu powitał wszystkich obecnych, którzy zaszczycili swoją obecnością:  Posła na Sejm RP, a zarazem Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Okręgowego w Zamościu –  Sławomira Zawiślaka, Dyrektor Biura -Anna Romanowicz Łagowska reprezentująca - Posła na Sejm RP  Tomasza Zielińskiego, Dyrektora Oddziału Zamość Aleksandra Kalisza reprezentującego Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Krzysztofa Gałaszkiewicza reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego, Proboszcza Parafii Majdan Sopocki ks. dok.  Krzysztofa Śnioska, Przewodniczącego Rady Gminy Susiec wraz z radnymi i sołtysami - Leszka Ważnego, Wójta Gminy Jarczów - Tomasza Tyrkę, Radnego Rady Powiatu Tomaszów Lub. -Tadeusza Suskiego, Sekretarza Starostwa Powiatu Tomaszów Lub.- Dariusza Czopa, Sekretarza Gminy Susiec -Tomasza Skrobana, Komendanta Posterunku Policji w Suścu -Jarosława Krupę , Z-c Naczelnika Wydziału Rozpoznawczego PPSP  kpt. Artura Kaczkowskiego,  Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów – Adama Kraczka wraz z delegacją - Krzysztofem Szponarem,   Dariuszem Chaczykowskim, Krzysztofem Kuśmierzem,  Andrzejem Zielińskim, Z-ca  Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów - Stanisława Stanibułę, inż. nadzoru - Piotr Szewczuk - Nadleśnictwo Zwierzyniec, Dyrektor Szkoły w Majdanie Sopockim - Teresę Hałasę z  29. DH „Bursztynowy Szlak” z phm. - Katarzyną Koper, 10.DH „Traperski Krąg” z Suśca z hm. Anną Rojek,  Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych  Urzędu Gminy, Danutę Pakosik – Prezes Spółdzielni Socjalnej „ARKA”, Prezesa Koła Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Suścu – Edwarda Trześniowskiego, Prezesa Koła Gminnego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krynicach  Stefana Schaba oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Krynicach, Z-cę Prezesa Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej  Okręg Roztoczański - Romana Zegarlickiego, Jednostkę Strzelecką 2019 im. Gen Piskora z Tomaszowa Lub, Adama Pazyna – reprezentujący 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, Sztandar Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suścu, Poczty  Sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość,  Stowarzyszenie Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Okręgu Lubelskiego „Wolność i Niezawisłość”,  Poczty Sztandarowe Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z  Krynic, Prezesa Stowarzyszenia Związku Piłsudczyków w Warszawie – oddział Terenowy Zamość – Krzysztofa Goch, Orkiestrę Dętą z Łosińca pod batutą Janusza Kiecany zarazem Dyrektora ZSP w Suścu, a także media: Radio, prasę i TV oraz wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości patriotyczno – religijnej.
Po powitaniach Orkiestra zagrała Hymn Państwowy.
Rys historyczny odczytał Poseł na Sejm RP, a zarazem Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość  - Sławomir Zawiślak zabierając także głos oraz przekazał książki pt. Historia OP 9 do naszej Biblioteki na ręce Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego.
Na tą uroczystość otrzymaliśmy również List od Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki. Usłyszeliśmy także piosenkę „Obozowa Modlitwa” w wykonaniu harcerki Emilii Tabały z 29. DH „Bursztynowy Szlak” z Majdanu Sopockiego pod kierunkiem phm. Katarzyny Koper
W tym dniu została odprawiona Msza Święta przez proboszcza Parafii Majdan Sopocki ks. dr Krzysztofa Śnioska, po której nastąpiło złożenie wieńców, kwiatów i zniczy przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej przez następujące delegacje: Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki, Przewodniczący Rady Gminy Susiec – Leszek Ważny, Sekretarz Gminy Susiec – Tomasz Skroban; Krzysztof Gałaszkiewicz – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego; Poseł na Sejm RP i Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość – Sławomir Zawiślak i w im. Wojewody Lubelskiego – Aleksander Kalisz; w im. Starosty Tomaszowskiego – Sekretarz Powiatu – Dariusz Czop i Radny Powiatu – Tadeusz Suski; w im. Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego – Dyrektor Biura – Anna Romanowicz – Łagowska; Trzeci Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu; Nadleśnictwo Tomaszów i Komenda PPSP w Tomaszowie Lub.; Wójt Gminy Jarczów – Tomasz Tyrka; Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym; Jednostka Strzelecka 2019 im. Generała Piskora Tomaszów Lub.; Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej „Okręg Roztoczański”; Adam Kraczek – Nadleśnictwo Józefów; Danuta Pakosik – Prezes Spółdzielni Socjalnej Arka; Edward Trześniowski – Prezes Koła Gminnego ZK RP i BWP w Suścu; Koło Gminne Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krynicach; 10.DH „Traperski Krąg” w Suścu. Po złożeniu wieńców na trąbce odegrano Śpij Kolego, a przy dźwiękach marszu zostały odprowadzone Poczty Sztandarowe.
Kiedy zakończyły się uroczystości na cmentarzu w Błudku, wszyscy uczestnicy przemieścili się do kamieniołomu w Nowinach na rekonstrukcję, gdzie publiczność mogła na żywo zobaczyć historię rozbicia komunistycznego obozu pracy przedstawiona przez następujące grupy:
GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ ORDON OBWÓD ŁAŃCUT, 
GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ 9 PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW, 
STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH - 1 PUŁK STRZELCÓW PODHALAŃSKICH AK Z LIMANOWEJ,                                              
GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ IM.POR.KONRADA BARTOSZEWSKIEGO PS.WIR                        PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ "X D.O.K."
GRUPA REKONSTRUKCYJNO-HISTORYCZNA PUŁKOWNIKA TADEUSZA ZIELENIEWSKIEGO Z MAJDANU OBLESZYCE,
GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ LAS RZECZY Z RZESZOWA,
STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ WRZESIEŃ 39,
STOWARZYSZENIE ZAMOŚĆ 1920
Całą historię usłyszeliśmy od ppłk. Wojciecha Brykner – Lektora inscenizacji, a koordynatorem rekonstrukcji wraz z przygotowaniem scenariusza  był Marek  Gwoździuk, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę.
Na zakończenie wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy jako wyraz podziękowania, które wręczył Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki.
 
Zarówno uroczystość jak i rekonstrukcja nie odbyłaby się w takim wydaniu, gdyby nie grupa ludzi, którzy się do tego przyczynili. Podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego za wsparcie i pomoc, pracowników Gminy Susiec z RUK- za postawienie baraków (dobra robota), a także przygotowanie placu, 29.DH „Bursztynowy Szlak” z Majdanu Sopockiego wraz z pdh. Katarzyną Koper, którzy spisywali wspomnienia, porządkowali cmentarz, nagrali część artystyczną słowno – muzyczną oraz pełnili wartę przy pomniku, Pana Piotra Bujary, który podarował opoły na budowę baraków i który wspiera działania kulturalne susieckiego GOK, a także do naszych pracowników którzy koordynowali wszystkie działania min. przygotowali dekoracje na cmentarzu w Błudku, malowali baraki i wiele innych działań.

GALERIA ZDJĘĆ


Przedstawiamy film z Uroczystości Patriotyczno - Religijnej w Błudku oraz z Rekonstrukcji Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku, które odbyły się 3 października 2020 r. dofinansowane z Narodowego Centrum Kultury Program Kultura - Interwencja 2020.

FILM UROCZYSTOŚĆ

FILM REKONSTRUKCJA

 


Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Ferie Zimowe 2021

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco