Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Narodowe Centrum Kultury Kultura - Interwencje 2020 - Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Narodowe Centrum Kultury Kultura - Interwencje 2020

 


Informujemy że Gminny Ośrodek Kultury w Suścu otrzymał dofinansowanie
z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje 2020”.
Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku została objęta patronatem medialnym przez:
Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronikę Tygodnia i Lokalną Grupę Działania-Roztocze Tomaszowskie.


Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku została objęta patronatem honorowym przez:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu realizuje projekt Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”, przy którym pomaga 29 DH "Bursztynowy Szlak" z Majdanu Sopockiego z phm Katarzyną Koper. Harcerze spisują wspomnienia por. Władysława Fidlera, który opowiadał o Błudku i czasach wojennych.

Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku

3 października 2020 r. na cmentarzu w Błudku rozpoczęły się uroczystości patriotyczno – religijne z okazji 75 Rocznicy Rozbicia Obozu Zagłady Żołnierzy Armii Krajowej.
Uroczystość dofinansowana była z Narodowego Centrum Kultury Program Kultura – Interwencje 2020, a wnioskodawcą GOK w Suścu.
Patronat Honorowy sprawował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
Patronat Medialny Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia i Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor GOK Susiec – Joanna Kowalczuk zapraszając do wysłuchania koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej z Łosińca pod batutą Janusza Kiecany.
Następnie Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki zabrał głos wspominając Ś.P. ppłk. Bronisława Malca pseudonim „Żegota” prosząc obecnych o minutę ciszy czcząc jego pamięć. W tym dniu powitał wszystkich obecnych, którzy zaszczycili swoją obecnością:  Posła na Sejm RP, a zarazem Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Okręgowego w Zamościu –  Sławomira Zawiślaka, Dyrektor Biura -Anna Romanowicz Łagowska reprezentująca - Posła na Sejm RP  Tomasza Zielińskiego, Dyrektora Oddziału Zamość Aleksandra Kalisza reprezentującego Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Krzysztofa Gałaszkiewicza reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego, Proboszcza Parafii Majdan Sopocki ks. dok.  Krzysztofa Śnioska, Przewodniczącego Rady Gminy Susiec wraz z radnymi i sołtysami - Leszka Ważnego, Wójta Gminy Jarczów - Tomasza Tyrkę, Radnego Rady Powiatu Tomaszów Lub. -Tadeusza Suskiego, Sekretarza Starostwa Powiatu Tomaszów Lub.- Dariusza Czopa, Sekretarza Gminy Susiec -Tomasza Skrobana, Komendanta Posterunku Policji w Suścu -Jarosława Krupę , Z-c Naczelnika Wydziału Rozpoznawczego PPSP  kpt. Artura Kaczkowskiego,  Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów – Adama Kraczka wraz z delegacją - Krzysztofem Szponarem,   Dariuszem Chaczykowskim, Krzysztofem Kuśmierzem,  Andrzejem Zielińskim, Z-ca  Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów - Stanisława Stanibułę, inż. nadzoru - Piotr Szewczuk - Nadleśnictwo Zwierzyniec, Dyrektor Szkoły w Majdanie Sopockim - Teresę Hałasę z  29. DH „Bursztynowy Szlak” z phm. - Katarzyną Koper, 10.DH „Traperski Krąg” z Suśca z hm. Anną Rojek,  Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych  Urzędu Gminy, Danutę Pakosik – Prezes Spółdzielni Socjalnej „ARKA”, Prezesa Koła Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Suścu – Edwarda Trześniowskiego, Prezesa Koła Gminnego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krynicach  Stefana Schaba oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Krynicach, Z-cę Prezesa Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej  Okręg Roztoczański - Romana Zegarlickiego, Jednostkę Strzelecką 2019 im. Gen Piskora z Tomaszowa Lub, Adama Pazyna – reprezentujący 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, Sztandar Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suścu, Poczty  Sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość,  Stowarzyszenie Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Okręgu Lubelskiego „Wolność i Niezawisłość”,  Poczty Sztandarowe Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z  Krynic, Prezesa Stowarzyszenia Związku Piłsudczyków w Warszawie – oddział Terenowy Zamość – Krzysztofa Goch, Orkiestrę Dętą z Łosińca pod batutą Janusza Kiecany zarazem Dyrektora ZSP w Suścu, a także media: Radio, prasę i TV oraz wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości patriotyczno – religijnej.
Po powitaniach Orkiestra zagrała Hymn Państwowy.
Rys historyczny odczytał Poseł na Sejm RP, a zarazem Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość  - Sławomir Zawiślak zabierając także głos oraz przekazał książki pt. Historia OP 9 do naszej Biblioteki na ręce Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego.
Na tą uroczystość otrzymaliśmy również List od Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki. Usłyszeliśmy także piosenkę „Obozowa Modlitwa” w wykonaniu harcerki Emilii Tabały z 29. DH „Bursztynowy Szlak” z Majdanu Sopockiego pod kierunkiem phm. Katarzyny Koper
W tym dniu została odprawiona Msza Święta przez proboszcza Parafii Majdan Sopocki ks. dr Krzysztofa Śnioska, po której nastąpiło złożenie wieńców, kwiatów i zniczy przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej przez następujące delegacje: Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki, Przewodniczący Rady Gminy Susiec – Leszek Ważny, Sekretarz Gminy Susiec – Tomasz Skroban; Krzysztof Gałaszkiewicz – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego; Poseł na Sejm RP i Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość – Sławomir Zawiślak i w im. Wojewody Lubelskiego – Aleksander Kalisz; w im. Starosty Tomaszowskiego – Sekretarz Powiatu – Dariusz Czop i Radny Powiatu – Tadeusz Suski; w im. Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego – Dyrektor Biura – Anna Romanowicz – Łagowska; Trzeci Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu; Nadleśnictwo Tomaszów i Komenda PPSP w Tomaszowie Lub.; Wójt Gminy Jarczów – Tomasz Tyrka; Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym; Jednostka Strzelecka 2019 im. Generała Piskora Tomaszów Lub.; Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej „Okręg Roztoczański”; Adam Kraczek – Nadleśnictwo Józefów; Danuta Pakosik – Prezes Spółdzielni Socjalnej Arka; Edward Trześniowski – Prezes Koła Gminnego ZK RP i BWP w Suścu; Koło Gminne Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krynicach; 10.DH „Traperski Krąg” w Suścu. Po złożeniu wieńców na trąbce odegrano Śpij Kolego, a przy dźwiękach marszu zostały odprowadzone Poczty Sztandarowe.
Kiedy zakończyły się uroczystości na cmentarzu w Błudku, wszyscy uczestnicy przemieścili się do kamieniołomu w Nowinach na rekonstrukcję, gdzie publiczność mogła na żywo zobaczyć historię rozbicia komunistycznego obozu pracy przedstawiona przez następujące grupy:
GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ ORDON OBWÓD ŁAŃCUT, 
GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ 9 PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW, 
STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH - 1 PUŁK STRZELCÓW PODHALAŃSKICH AK Z LIMANOWEJ,                                              
GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ IM.POR.KONRADA BARTOSZEWSKIEGO PS.WIR                        PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ "X D.O.K."
GRUPA REKONSTRUKCYJNO-HISTORYCZNA PUŁKOWNIKA TADEUSZA ZIELENIEWSKIEGO Z MAJDANU OBLESZYCE,
GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ LAS RZECZY Z RZESZOWA,
STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ WRZESIEŃ 39,
STOWARZYSZENIE ZAMOŚĆ 1920
Całą historię usłyszeliśmy od ppłk. Wojciecha Brykner – Lektora inscenizacji, a koordynatorem rekonstrukcji wraz z przygotowaniem scenariusza  był Marek  Gwoździuk, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę.
Na zakończenie wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy jako wyraz podziękowania, które wręczył Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki.
 
Zarówno uroczystość jak i rekonstrukcja nie odbyłaby się w takim wydaniu, gdyby nie grupa ludzi, którzy się do tego przyczynili. Podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego za wsparcie i pomoc, pracowników Gminy Susiec z RUK- za postawienie baraków (dobra robota), a także przygotowanie placu, 29.DH „Bursztynowy Szlak” z Majdanu Sopockiego wraz z pdh. Katarzyną Koper, którzy spisywali wspomnienia, porządkowali cmentarz, nagrali część artystyczną słowno – muzyczną oraz pełnili wartę przy pomniku, Pana Piotra Bujary, który podarował opoły na budowę baraków i który wspiera działania kulturalne susieckiego GOK, a także do naszych pracowników którzy koordynowali wszystkie działania min. przygotowali dekoracje na cmentarzu w Błudku, malowali baraki i wiele innych działań.

GALERIA ZDJĘĆ


Przedstawiamy film z Uroczystości Patriotyczno - Religijnej w Błudku oraz z Rekonstrukcji Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku, które odbyły się 3 października 2020 r. dofinansowane z Narodowego Centrum Kultury Program Kultura - Interwencja 2020.

FILM UROCZYSTOŚĆ

FILM REKONSTRUKCJA

 


Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Tydzień Bibliotek - Przedszkolaki Łosiniec

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco