Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Program DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017

 

 

NCK Program DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017

 

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu

"DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017" na projekt: "Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych".

 

  

W dniach 06 - 08 luty 2017 r. w Warszawie odbyło się szkolenie z poznawania i wspierania inicjatyw lokalnych oraz wzmocnienia kompetencji w dziedzinie współpracy ze środowiskiem lokalnym i pobudzania aktywności społecznej. Wśród 50 Beneficjentów z całej Polski, którzy otrzymali dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017 znalazł się Gminny Ośrodek Kultury w Suścu. Pomysłodawczynią a zarazem koordynatorem projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych” jest Dyrektor GOK– Joanna Kowalczuk.

 

 

  

 

 

„Susiecka studnia życzeń kulturalnych”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu "DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017" na projekt: "Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych".

Susiecka studnia życzeń kulturalnych to dwa etapy  naszego zadania.

I etap to przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych, która pozwoli nam określić co jest dla naszych mieszkańców ważne, potrzebne i czego od nas będą oczekiwać.

II etap to wyłonienie najlepszych inicjatyw kulturalnych skierowanych do naszych mieszkańców

Naszym celem jest zwiększenie aktywności społeczno- kulturalnej mieszkańców gminy Susiec, poprzez inicjatywy lokalne, które przyczynią się do wzmocnienia zaangażowania Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w życie społeczności lokalnej, odkrywanie i rozwijanie potencjału różnych grup społecznych.

Realizacja zdania przyczyni się do zaangażowania mieszkańców w realizację samodzielnych projektów kulturalnych inicjatyw ogłoszonych do różnych grup wiekowych w 21 sołectwach naszej gminy.

Nasze cele szczegółowe to:

1. przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego oraz zaangażowanie społeczności lokalnej do samodzielnego działania,

2. wzmocnienie i integracja środowiska lokalnego,

3. współpraca z grupami społeczności lokalnej,

4. odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego w mieszkańcach,

5. wzmocnienie roli GOK jako miejsca otwartego dla wszystkich mieszkańców.

Partnerami medialnymi jest Tygodnik Zamojski i Kronika Tygodnia.

 

  

Zebranie organizacyjne uczestników projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych”

7 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyło się zebranie organizacyjne uczestników projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych”. Podczas spotkania została przeprowadzona „Analiza „stakeholders” – głównych partnerów i elementów otoczenia organizacji”, która polegała na wskazaniu instytucji i środowisk mających największy wpływ na działalność organizacji lub najbardziej zainteresowanych jego działalnością.

  

Szkolenie w ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych”

13 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyło się szkolenie w ramach projektu „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych”, w którym zostali przeszkoleni pracownicy GOK oraz wolontariusze.  Głównym założeniem spotkania było przygotowanie kadry do przeprowadzenia diagnozy potrzeb kulturalnych oraz poznanie narzędzi badawczych -  jako I etapu realizacji projektu. Szkolenie poprowadziła Małgorzata Misztal - Practicioner in the Art Of NLP, partner zarządzający w Meritum oraz Szkole Coachów Meritum.

  

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu 

Serdecznie zaprasza wszystkich chętnych

do uczestnictwa w projekcie 

“Susiecka Studnia Życzeń Kultularnych”

  

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu serdecznie zaprasza Liderów Lokalnej Społeczności z Gminy Susiec

na spotkanie 28 marca o godz.18:00 sala GOK Susiec

  

Rozpoczęlismy od szkolenia, które poprowadziła Pani Monika Molas - animator z ramienia Narodowego Centrum Kultury w programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 oraz osoba z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami kultury, a zarazem trener zarzadzania projektami i komunikacją w zespole. W warsztatach uczestniczyła kadra GOK i wolontariusze, a tematem było: Kim jestem, co wnosze do zespołu? Co my jako GOK wnosimy do lokalnej społeczności? Jaki kapitał społeczny budujemy?

Następnie o godz. 18.00 w sali GOK odbyło sie spotkanie z liderami lokalnej społeczności. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Susiec - Zbigniew Naklicki, Sekretarz Gminy Susiec - Tadeusz Suski, ks. wikariusz - Mariusz Pastuszak, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek podległych gminie, seniorzy oraz przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Śpiewaczych i stowarzyszeń. Wszyscy obecni zostali zapoznani z programem w jakim uczestniczy GOK oraz o możliwości wzięcia udziału w Konkursie na Inicjatywy Lokalne skierowane do mieszkańców naszej gminy, a następnie bardzo chętnie wzięli udział w badaniu naszej diagnozy poprzez wypełnienie ankiet, wydzieranek, wywiadów.

Jeszcze raz wszystkim dziekujemy za uczestnictwo.

  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkania, które odbedą się w czterech świetlicach naszej gminy:

w świetlicy Łosiniec II - mieszkańców tej miejscowości oraz Łosińca I, Zawadki, Maziły, Wólka Łosiniecka;

w świetlicy Majdan Sopocki Drugi - mieszkańców tej miejscowości oraz Majdan Sopocki I, Grabowica, Oseredek, Nowiny;

w świetlicy Ciotusza Nowa - mieszkańców tej miejscowości oraz Ciotusza Stara, Róża, Łuszczacz, Róża, Kunki;

w świetlicy Susiec OSP - mieszkańców tej miejscowości oraz Rybnica, Paary, Huta Szumy;

 

ZAPRASZAMY !!!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych wśród Seniorów

29 marca odbyło się spotkanie seniorów, którzy uczestniczyli w diagnozie Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej

w Grabowicy

3 kwietnia nasza Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych odwiedziła uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowicy.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Zespole Szkół

w Majdanie Sopockim Pierwszym

4 kwietnia przeprowadziliśmy diagnozę Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych wśród uczniów Zespołu Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej

w Łuszczaczu


4 kwietnia nasza Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych odwiedziła uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszczaczu.

Dziękujemy!

  Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Łosińcu II


4 kwietnia w świetlicy w Łosińcu II spotkali sie Liderzy Lokalnej Społeczności z nastepujących miejscowości: Łosiniec I, Wólka Łosiniecka, Zawadki, Maziły, Łosiniec II.

W trakcie spotkania rozmawiano o projekcie Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych oraz przeprowadzono wśród sołectw badanie fokusowe - mapowanie przez które bardziej poznaliśmy miejscowości.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Majdanie Sopockim II

5 kwietnia w świetlicy w Majdanie Sopockim Drugim spotkali sie Liderzy Lokalnej Społeczności z nastepujących miejscowości: Nowiny, Grabowica, Oseredek, Majdan Sopocki. Podczas spotkania każde sołectwo brało udział w diagnozie, której narzędziem był fokus czyli mapowanie. Spotkanie było doskonałą okazją do  lepszego poznania swojej miejscowości, a wspólne mapowanie świetnie zintegrowało uczestników spotkania ze sobą.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w czasie Kiermaszu Wielkanocnego

Podczas Kiermaszu Wielkanocnego, który odbył się 31 marca na placu przy GOK-u w Suścu została przeprowadzona diagnoza „Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych”, w której udział wzięli : dzieci z Klubu Przedszkolaka z Suśca, uczniowie Szkoły Podstawowej w Suścu i Szkoły Podstawowj im. Żołnierzy Armii Kraków z Łosińca, a także mieszkańcy naszej gminy.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Ciotuszy Nowej

19 kwietnia w świetlicy w Ciotuszy Nowej spotkali sie Liderzy Lokalnej Społeczności z nastepujących miejscowości: Ciotusza Nowa, Kunki, Łuszczacz. Podczas spotkania każde sołectwo brało udział w diagnozie, której narzędziem był fokus czyli mapowanie oraz było okazją do zobaczeia jaki potencjał ma każda z miejscowości.

Dziekujemy !!!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych w Suścu


20 kwietnia w świetlicy w Suścu spotkali sie Liderzy Lokalnej Społeczności z nastepujących miejscowości: Susiec, Paary, Huta Szumy, Rybnica i Róża.

W trakcie spotkania rozmawiano o projekcie realizowanym przez GOK pt. Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych oraz przeprowadzono wśród sołectw badanie fokusowe - mapowanie, któro pokazało nam potencjał każdej miejscowości.

Dziękujemy!

  

Diagnoza Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych podczas VI Jarmarku Susieckiego

30 kwietnia 2017 r. podczas VI Jarmarku Susieckiego Pracownicy GOK w Suścu przeprowadzili analizę do projektu Susiecka Studni Życzeń Kulturalnych

  

Regulamin i Formularz projektu

 

Pobierz Regulamin Susiecka studnia życzeń kulturalnych

Pobierz Formularz Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych

  

Konsultacje indywidualne

GOK Susiec zaprasza na konsultacje indywidualne

22 maja od godz.13:00 w GOK
(Prosimy o potwierdzenie przybycia tel. 84 665 44 10)
Jeśli masz pomysł na ciekawe wydarzenie - koncert, wystawę, warsztaty lub inne działania kulturalne, przyjdź do nas!

 


 


 

 

 

Konsultacje indywidualne

22 maja w GOK-u spotkali się Społeczni Liderzy z terenu gminy Susiec z animatorem z ramienia NCK - Moniką Molas oraz Joanną Kowalczuk i Agnieszką Hałasa na Konsultacjach Indywidualnych w ramach projektu pt.: " Susieckiea Studnia Życzeń Kulturalnych". Gratulujemy wspaniałych inicjatyw i pomysłów. Mamy nadzieję, że po naszych wskazówkach łatwiej będzie przelać to na formularz. Trzymamy kciuki i czekamy na zgłoszenia.

Jeszcze raz WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY. 

 Głosowanie na inicjatywy


Zapraszamy do głosowania na inicjatywy złożone w ramach projektu

"Susiecka studnia życzeń kulturalnych".

Głosy można oddawać od 16.06 do 18.06 do godziny 18:00.

Link do głosowania znajduje się poniżej.

 

http://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/594378601605c/

 

 Wyniki z Konkursu Inicjatywy Lokalne w projekcie
"Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych"

 

 


 


Film z Podsumowania "Susieckiej Studni Życzeń Kulturalnych"

 


 

 

 

D I A G N O Z A potrzeb kulturowych Gminy Susiec przeprowadzona w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu projektu pt. „Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych”.

DIAGNOZA.PDF

Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Ferie Zimowe 2021

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco