Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
 • Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06
 • Image 07
 • Image 08
 • Image 09
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

GOK Susiec

Dane kontaktowe

Telefon: 84 6654410

Adres: ul. Tomaszowska 100 Susiec

Fax: 84 6654517

e-mail: gok_susiec@;wp.pl

Godziny pracy

Od wtorku - do piątku w godz. 7:30 - 15:30

W GOK odbywają się:

- środa godz. 12.15 - zajęcia plastyczne (dzieci klas I-III)
- środa godz. 17:30 - Zumba dla dzieci
- środa godz. 18:00 - Aerobik
- czwartek godz. 13.00 - zajęcia plastyczne, rękodzielnicze (dzieci klas IV-VI)

Godziny pracy komórek organizacyjnych

Administracja: od wtorku do piątku w godz. 07:30 - 15:30

Punkt Informacji Turystycznej: 

Od poniedziałku do wtorku w godz. 09:00-14:00

W okresie lipiec, sierpień dodatkowo
w soboty i niedziele 08:00 - 16:00

Biblioteka w Suścu: od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 14:00

Filia Biblioteczna w Majdanie Sopockim: piątek w godz. 09:00-14:00

Klub "PRIMA"

- nieczynny do odwołania

Muzeum Pożarnictwa w Oseredku:

 maj – wrzesień ( okres turystyczny )

poniedziałek

nieczynne

wtorek – niedziela

10:00 – 16:00

październik - kwiecień

poniedziałek

nieczynne

wtorek – piątek

8:00 – 16:00

W okresie październik – kwiecień zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 84 6654410


Cennik biletów

5 zł – bilet normalny

 • dorośli

3 zł – bilet ulgowy

·        dzieci powyżej 7 roku życia,

·        młodzież szkolna,

·        studenci,

·        emeryci,

·        renciści,

·        strażacy,

·        nauczyciele

·        wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

·        kombatanci.

Środy - wstęp darmowy przez cały rok
 


Kadra

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
 • Joanna Kowalczuk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu
 • Agata Skiba - główny księgowy
 • Anita Malinowska - pracownik w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej
 • Irena Cymborska - pracownik obsługi

Klub PRIMA

 • Elżbieta Gęborys - specjalista d/s obsługi Klubu PRIMA

Biblioteka w Suścu i Filia w Majdanie Sop.

 • Grażyna Jarosz - starszy bibliotekarz
 • Marzena Ważna - starszy bibliotekarz
 • Elżbieta Gęborys - bibliotekarz
Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
 • Lucyna Łasocha - pracownik administracyjno - techniczny ds. muzeum


 

Statut

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

 1. ma swoją siedzibę w miejscowości Susiec, ul.Tomaszowska 100.
 2. terenem działania ośrodka jest obszar gminy Susiec.
 3. ośrodek może działać na terenie Polski, a także poza granicami kraju.

 

W skład ośrodka wchodzą:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu,
 2. Biblioteka w Suścu i filia biblioteczna w Majdanie Sopockim,
 3. Klub Antyalkoholowy „Prima” w Suścu.

Celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

 

Do podstawowych zadań ośrodka należy: 
 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjno – sportowych i turystycznych społeczeństwa.
 3. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, zespołów  i innych. 
 4. Organizacja  spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, odczytów, turniejów wiedzy, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych , turystycznych i  sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 5. Działalność instruktażowo - metodyczna w zakresie upowszechniania kultury, twórczości ludowej i amatorskiego  ruchu artystycznego.
 6. Prowadzenie biblioteki w Suścu i filia biblioteczna w Majdanie Sopockim w tym:
  - udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczalni miedzy bibliotecznych
  - popularyzacja książek i czytelnictwa
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 8. Organizowanie kursów języków obcych.
 9. Prowadzenie Klubu Antyalkoholowego „Prima” w zakresie tworzenia warunków do organizacji ruchów samopomocowych  dot. walki z nałogami i przemocą.
 10. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych
 11. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, szkołami i innymi instytucjami w zakresie kultury, sztuki i kultury fizycznej.
 12. Prowadzenie  współpracy kulturalnej z zagranicą oraz z kołami przyjaciół GOK, towarzystwami i fundacjami.
 13. Prowadzenie punku  informacji turystycznej poprzez promowanie potencjału turystycznego i kulturalnego gminy w kraju i za granica, organizacje kampanii promocyjnych, obsługę turystów.
 14. Działalność w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa.
 15. Sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury ludowej i regionalnej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami.

 

 

Informator Turystyczny
Muzeum pożarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Ferie Zimowe 2021

W naszej galerii posiadamy
zdjęć!
Kargul i Pawlak
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco