Turystyka Susiec
Najnowszy Album

Inauguracja KGW Wólka Łosiniecka


W naszej galerii posiadamy juz 10966 zdjec!

Kargul i Pawlak
Kargul i Pawlak
Znajdziesz nas na Facebooku, GOK SUSIEC
"Pora dla Seniora"
  • Data dodania: 24 sty 2018
"Pora dla Seniora"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGUAMIN PROJEKTU PORA DLA SENIORA

Załacznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załacznik nr 2- Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załacznik nr 3- Deklaracja uczestnictwa

Załacznik nr 4- Oświadczenie dotyczące spełniania przynależności do grup

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU "PORA DLA SENIORA"
Gmina Susiec ogłasza rekrutację do projektu pn. „Pora dla seniora”, realizowanego na terenie Gminy Susiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt „Pora dla seniora” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr 18/RPLU.11.02.00-06-0008/14-00 z dnia 06.11.2017.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych min. 50 osób  zamieszkujących teren Gminy Susiec w wieku 60 lat i więcej. 
Rekrutacja trwa do 28 lutego 2018 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu, mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Susiec przy ul. Tomaszowskiej 2,22-672 Susiec w dni robocze w godzinach 7:30-15:30. 
Zapraszamy do udziału w projekcie!