Turystyka Susiec
Najnowszy Album

Opłatek w Klubie Seniora


W naszej galerii posiadamy juz 10349 zdjec!

Kargul i Pawlak
Kargul i Pawlak
Znajdziesz nas na Facebooku, GOK SUSIEC
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - ZAWADKI DAWNIEJ I DZIŚ - INICJATYWA MIESZKAŃCÓW ZAWADEK
  • Data dodania: 31 paź 2017
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - ZAWADKI DAWNIEJ I DZIŚ - INICJATYWA MIESZKAŃCÓW ZAWADEK

Ocalić od Zapomnienia-Zawadki dawniej i dziś” inicjatywa mieszkańców wsi Zawadki dofinansowana z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017 z realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu w ramach II cz. zadania „To My Wszyscy Tworzymy Kulturę”

 

Sprawozdanie z realizacji projektu kulturalnego

Ocalić od zapomnienia – nasza wioska dawniej i dziś”

GRUPY NIEFORMALNEJ – ZAWADCZANIE

dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu

DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017” SUSIECKA STUDNIA ŻYCZEŃ KULTURALNYCH

II część zadania pn. „To My Wszyscy Tworzymy Kulturę”Głównym celem realizowanego projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa mieszkańców Zawadek, skupiona wokół historii i teraźniejszości. Projekt miał na celu zintegrować ze sobą pokolenia tj. dzieci i młodzież z osobami starszymi. Inicjatywa ta pobudziła i zachęciła do działania mieszkańców naszej wioski, a także zintegrowała tych, którzy do tej pory raczej nie prowadzili żadnych wspólnych działań.

Projekt opierał się przede wszystkim na organizacji cyklu ośmiu spotkań „Poszukiwaczy historii”, podczas których mieszkańcy mogli wspominać, odkrywać historię Zawadek na nowo, rozmawiać o teraźniejszości, ale też lepiej się poznawać i spędzać ze sobą czas. Projekt kładł nacisk na współpracę różnych grup mieszkańców sołectwa, zarówno rolników, jak i osoby wykonujące inne zawody, które wybrały wieś jako miejsce swojego życia. Była to także szansa dla dzieci i młodzieży na uczestnictwo w warsztatach fotograficznych (cztery spotkania), tematycznie związanych z ich miejscem zamieszkania. Wspólnie wybrali najciekawsze fotografie i opatrzyli je komentarzem. Materiał ten stał się podstawą do stworzenia folderu: „Ocalić od zapomnienia - Zawadki dawniej i dziś”, będącego namacalną pamiątką dla wszystkich mieszkańców sołectwa i gminy.

Projekt przyczynił się do aktywizacji społeczności lokalnej oraz ukazania piękna najbliższego otoczenia, specyfiki kulturowej i historycznej naszej wsi. Z pewnością wpłynął na zwiększenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania, zachęcił innych do podejmowania wspólnych inicjatyw w przyszłości, a także ocalił od zapomnienia stare fotografii i historię ludzi na nich zapisaną. Stał się też formą edukacji dzieci i młodzieży o konieczności przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zgody na rozpowszechnianie wizerunku, a także zagrożeń wynikających z udostępniania zdjęć i informacji na portalach społecznościowych.

 

Uświadomiliśmy sobie jednoznacznie, że prawie wszyscy mamy problem z tym, że nie podpisujemy zdjęć. Wystarczy przecież jedna chwila, by ktoś po latach nie miał problemu z identyfikacją osób, okoliczności i czasu , który został zapisany na fotografiach.

Z uwagi na fakt, że w sołectwie nie ma świetlicy, szkoły ani żadnego innego miejsca/budynku, w którym można by przeprowadzić zajęcia, warsztaty odbywały się „pod chmurką”. Częściowo spotkania były też realizowane na zasadzie odwiedzin starszych osób w ich domach przez dzieci. Były to akurat dwie grupy, które, jak życie pokazuje doskonale się ze sobą rozumieją i potrafią nawzajem obdarzać się uwagą i czasem. Seniorzy bardzo chętnie opowiadali i wracali wspomnieniami do minionych już lat. Niejednokrotnie można było zauważyć na twarzy piękny uśmiech, wywołany prawdopodobnie radosnymi wspomnieniami. Byliśmy również świadkami chwil, które były pełne łez wzruszenia i ciszy …

Dziękujemy również serdecznie za okazaną pomoc Pani Joannie Kowalczuk - Dyrektor GOK w Suścu oraz jej współpracownikom.

Z radością dzielimy się efektem naszej wspólnej pracy…

 

Kwota w wysokości 2000 tys. zł została dofinansowana z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.

Opracowała: Jolanta Niedźwiedzka

 

<<FOLDER.PDF>>


image001_t1.jpg image002_t1.jpg image003_t1.jpg
image004_t1.jpg image006_t1.jpg image007_t1.jpg
image008_t1.jpg image009_t1.jpg image010_t1.jpg
image011_t1.jpg image012_t1.jpg image013_t1.jpg
image014_t1.jpg image015_t1.jpg image016_t1.jpg
image017_t1.jpg image018_t1.jpg image019_t1.jpg
image020_t1.jpg image021_t1.jpg image022_t1.jpg
image023_t1.jpg image024_t1.jpg image025_t1.jpg
image030_t1.jpg image031_t1.jpg img_0002_t1.jpg
img_0013_t1.jpg img_0104_t1.jpg img_0111_t1.jpg